Consiliul Facultății

Membrii Consiliului Facultăţii

  1. Buga Larisa, decanul Facultăţii de criminologie şi știinţe juridice, doctor în drept, conferențiar universitar interimar.
  2. Savca Lucia, şef Catedra de criminologie şi psihologie aplicată, doctor în psihologie, conferențiar universitar.
  3. Vasiloi Djulieta, şef Catedra de știinţe juridice, doctor în drept.
  4. Cheianu Silvia, doctor în biologie, conferenţiar universitar.
  5. Comarniţcaia Elena, doctor în drept, conferenţiar universitar.
  6. Cîrlan Cristina, şef Secţia Studii.
  7. Leahovici Zinaida, studentă, grupa 19C12, specialitatea Criminologie şi ştiinţe penale.
  8. Rusnac Grigore, student, grupa 17D33, specialitatea Drept.
  9. Cobzaru Rada, studentă, grupa 18P22, specialitatea Psihologie.
  10. Nedelcov Nicolina, studentă, grupa 18D21, specialitatea Drept.