Consiliul Facultății

Membrii Consiliului Facultăţii

1.1. Buga Larisa, decan, preşedinte,

1.2. Savca Lucia, şef catedră, membru;

1.3. Vasiloi Djulieta, şef catedră, membru;

1.4. Sîrbu Uliana, lector universitar, membru;

1.5. Macovei Ala, inspector-metodist secţia studii, membru;

1.6. Ichim Tatiana, studentă, Preşedintele senatului studenţesc, membru;

1.7. Lupu Irina, studentă, membru;

1.8. Mamaliga Valeria, secretarul Consiliului Facultăţii.