Conducerea executivă a facultății

Decan

Buga Larisa, doctor în drept, conferenţiar universitar interimar

Telefon: 069968994

E-mail: olea7[email protected]

Oficiul: 306