Membrii catedrei

Membrii Catedrei de științe juridice

Bujor Valeriu, doctor în drept, profesor universitar

Titular al disciplinelor:

 1. Teoria generală a statului și dreptului
 2. Teoria generală a răspunderii juridice

Guțuleac Victor, doctor în drept, profesor universitar

Titular al disciplinelor:

 1. Drept contravențional
 2. Procedura contravențională
 3. Drept polițienesc

Buga Larisa, doctor în drept

Titular al disciplinelor:

 1. Teoria generală a statului și dreptului
 2. Istoria națională a statului și dreptului
 3. Drept constituțional
 4. Drept privat roman
 5. Politici europene în domeniul proprietății intelectuale
 6. Expertiza criminologică și juridică

Comarnițcaia Elena, doctor în drept

Titular al disciplinelor:

 1. Drept administrativ
 2. Contencios administrativ

Vasiloi Djulieta, doctor în drept

Titular al disciplinelor:

 1. Drept penal general
 2. Drept penal special
 3. Drept procesual penal
 4. Calificarea juridică: curs practic

Iacub Irina, doctor în drept

Titular al disciplinelor:

 1. Drept civil
 2. Instituții comunitar europene
 3. Drept procesual civil
 4. Dreptul afacerilor
 5. Tehnica legislativă

Pop Octavian, doctor în drept, conferențiar universitar

Titular al disciplinei:

 1. Drept execuțional penal și activitatea de probațiune

Lașcu Mihail, doctor în drept

Titular al disciplinei:

 1. Etica și deontologia în activitatea profesională

Sîrbu Uliana,

Titular al disciplinelor:

 1. Dreptul famliei
 2. Dreptul muncii

Cîrlan Cristina, magistru în drept

Titular al disciplinelor:

 1. Istoria națională a statului și dreptului
 2. Etica și cultura profesională

Conducătorii de practică:

Specialitatea Drept:               Sîrbu Uliana, lector universitar;

Bejan Octavian, conferențiar universitar, doctor în drept.


Coordonatori ai tezelor de licență:

 • Specialitatea Drept – Bujor Valeriu, profesor universitar, doctor în drept;
 • Bejan Octavian, conferențiar universitar interimar, doctor în drept;
 • Buga Larisa, conferențiar universitar interimar, doctor în drept;
 •  Iacub Irina, conferențiar universitar interimar, doctor în drept;
 • Guțuleac Victor, profesor universitar, doctor în drept;
 • Vasiloi Djulieta, lector universitar, doctor în drept;
 • Lașcu Mihai, conferențiar, doctor în drept;
 • Pop Octavian, conferențiar universitar, doctor în drept;