Lista disciplinelor

Catedra asigură instruirea licențiaților cu frecvență la zi și frecvență redusă, stagii de formare profesională continuă a profesorilor.

Ciclul I- licență este axat pe domeniul general de studiu:

 • Drept
Profesorii catedrei sunt titulari a mai multor discipline pentru ciclul I:

  • Teoria generală a dreptului
  • Istoria națională a statului şi dreptului
  • Drept constituțional
  • Drept privat roman
  • Drept administrativ
  • Teoria generală a răspunderii juridice
  • Drept penal general (I)
  • Drept penal general (II)
  • Drept civil (I)
  • Drept civil (II)
  • Dreptul internațional public
  • Drept contravențional
  • Drept internațional privat
  • Procedura contravențională
  • Drept penal. Partea specială (I)
  • Drept penal. Partea specială (II)
  • Drept civil (III)
  • Drept civil (IV)
  • Drept procesual civil
  • Drept procesual penal (I)
  • Drept procesual penal (II)
  • Contencios administrativ
  • Drept execuțional penal şi activitatea de probațiune
  • Dreptul familiei şi protecției sociale
  • Dreptul  afacerilor
  • Tehnica legislativă
  • Dreptul muncii
  • Dreptul proprietății intelectuale
  • Teoria și practica calificării juridice
  • Metodologia cercetării unor tipuri de infracțiuni
  • Drept polițienesc
  • Drept comercial
  • Criminalistica