Tematica tezelor de licență

 • Specialitatea Drept (promoția – 2021)
  • 1. Evidența victimelor în sistemul de evidență a infracțiunilor
  • 2. Organizarea sondajelor victimologice în diferite țări.
  • 3. Politici în domeniul protecției victimei în țările UE.
  • 4. Legislația în domeniul protecției victimelor infracțiunilor.
  • 5. Victimizarea criminogenă a minorilorîn Republica Moldova
  • 6. Victimizarea criminogenă a femeilor în Republica Moldova
  • 7. Victimizarea criminogenă a persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova
  • 8. Victimizarea criminogenă a persoanelor în etate în Republica Moldova
  • 9. Victimizarea criminogenă a populației rurale în Republica Moldova
  • 10. Victimizarea criminogenă a populației urbane în Republica Moldova
  • 11. Victimizarea criminogenă a studenților în Republica Moldova
  • 12. Caracteristica criminologică a victimei infracțiunilor contra persoanei
  • 13. Caracteristica criminologică a victimei infracțiunilor contra proprietății
  • 14. Caracteristica criminologică a victimei infracțiunilor ce atentează la interesele economice
  • 15. Caracteristica criminologică a victimei infracțiunilor contra securității publice și ordinii publice
  • 16. Caracteristica criminologică a victimei infracțiunilor contra sănătății publice și conviețuirii sociale
  • 17. Determinantele victimologice ale criminalității
  • 18. Victimitatea ca caracteristică a personalității.
  • 19. Victima ca obiect de interes în criminalistică și drept procesual penal.
  • 20. Protecția victimologică și asistența victimologică.
  • 21. Criminalitatea latentă și victimizarea populației.
  • 22. Prognozarea victimologică.
  • 23. Prevenirea victimologică.
  • 24. Procese migraționale și victimizarea populației.
  • 25. Factorii victimologici ai criminalității
  • 26. Apărarea prin mijloace juridice a victimei.
  • 27. Victima în dreptul penal
  • 28. Politica victimologică în unele țări a comunității europene.
  • 29. Caracterizarea victimei în sistemul de evidență a infracțiunilor
  • 30. Caracteristica criminologică și criminalistică a victimei infracțiunilor.
  • 31. Victima în dreptul penal al Bulgariei, Poloniei, Franței și Italiei
  • 32. Victima în dreptul penal al Ungariei, Germaniei, Spaniei și Slovaciei
  • 33. Victima în dreptul penal al Țărilor Baltice (Estonia, Lituania, Letonia
  • 34. Victima în dreptul penal al Olandei, Portugaliei, Greciei și Sloveniei
  • 35. Victimizarea criminogenă a populației în localități din raioanele de sud ale Republicii Moldova
  • 36. Victimizarea criminogenă a unor grupuri (straturi) sociale (la alegere).