Protecție, pază, securitate

SPECIALITATEA PROTECŢIE, PAZĂ ŞI SECURITATE

În fața specialistului din domeniul protecției, pazei și securității se deschide posibilitatea de a-și desfășura activitatea profesională în sfera protecției persoanei, investigațiilor private sau securității obiectivelor.

  • Protecția persoanei
Garda de corp se ocupă de asigurarea securității fizice a persoanei. Ea determină amenințările potențiale, în funcție de care stabilește tactica și mijloacele de protecție. Instruiește și, eventual, formează la persoana aflată sub protecția sa reacții de autoapărare și mișcări coordonate cu acțiunile de protecție standard aplicate de gardă de corp. Planifică deplasările și recomandă măsuri de sporire a securității la domiciliu. Garda de corp însoțește persoana păzită în deplasările ei, ia măsuri de prevenire și anticipare a atacurilor, precum și intervine în situații de pericol iminent, aplicând în caz de necesitate procedee de luptă, mijloace speciale sau chiar arma de foc.

  • Investigațiile private și activitatea de detectivi
Detectivul particular efectuează investigații private la comanda unor particulari, persoane sau companii. El desfășoară acțiuni de urmărire a unor persoane, spații sau obiecte în vederea obținerii informațiilor necesare. Întreprinde căutări ale unor persoane sau bunuri de interes pentru beneficiar. Detectivul particular colectează informații despre personalitatea și modul de viață al unor persoane sau caracterul activității, conducătorii și proprietarii unor companii private. Aplică mijloace speciale de înregistrare și supraveghere audio și video. Găsește surse potențiale de probă privind săvârșirea unor crime sau a unor încălcări juridice de altă natură. Detectivul particular știe să depună mărturii în fața instanței de judecată pe marginea evenimentelor cunoscute în procesul de investigații private.

  • Securitatea obiectivelor
Agentul de securitate previne și curmă săvârșirea crimelor și contravențiilor într-un imobil, mijloc de transport sau teritoriu, aplicând, în caz de necesitate, procedee de luptă, mijloace speciale (detectoare, cătușe, bastonul, substanțe lacrimogene etc.) și chiar arma de foc. Asigura liniștea publică și securitatea rutieră în perimetrul supravegheat. Efectuează percheziția corporală, a bunurilor și spațiilor. Reține persoanele care au săvârșit crime sau contravenții. Agentul de securitate previne incendiile sau ia măsuri pentru stingerea urgentă a acestora de către serviciile specializate. Supraveghează spații, persoane și activități. Intervine pentru a proteja persoane și bunuri. Agentul de securitate escortă persoane periculoase (deținuți, bolnavi psihici, indivizi agresivi etc.) și asigură transportarea bunurilor de valoare (bani, bijuterii, documente etc.). Documentează diverse evenimente de importanță pentru beneficiar sau societate, respectând regulile probării juridice a faptelor. Agentul de securitate acordă primul ajutor medical persoanelor aflate în dificultate (leșin, arsuri, înec, traume, moarte clinică etc.).


Institutul de Criminologie oferă la specialitatea „Protecție, pază și securitate”:

  • cunoștințe juridice în ramurile de bază ale dreptului;
  • cunoștințe criminologice privitoare la criminalitate și principalele tipuri de criminalitate, criminali și victimele actelor criminale, metodele de analiză și evaluare criminologică, comportamentul criminal, securitatea criminologică și metodele de prevenire a crimelor;
  • cunoștințe criminalistice privitoare la urmele lăsate de criminali, posibilitățile de detectare și ridicare a acestora, tactica efectuării diverselor acțiuni de descoperire a crimelor și identificare a criminalilor, metodologia de cercetare a diverselor tipuri de crime și tehnica criminalistică;
  • cunoștințe de efectuare a investigațiilor, metodele de investigație, prevederile legale în materie, precum și mijloacele tehnice speciale;
  • deprinderi și priceperi de luptă corp la corp și de aplicare a mijloacelor speciale de protecție în diverse situații;
  • pregătire fizică necesară activității în domeniul securității anticrimă.
Pregătirea profesională obținută la specialitatea „Protecție, pază și securitate”, grație programelor de instruire ale Institutului de Criminologie, îi permite absolventului să exercite și funcții de dirijare în domeniul securității criminologice: să analizeze situația criminală și să determine amenințările criminale probabile, să determine măsurile și mijloacele de securitate care se impun în situații concrete, să planifice și organizeze activitatea agenților de securitate, să efectueze anchete de serviciu, precum și să evalueze rezultatele corporative și individuale ale agenților de securitate.

Potrivit prognozelor elaborate de specialiștii Institutului de Criminologie, activitatea în domeniul securității private va cunoaște o dezvoltare continuă și vertiginoasă în următorii ani în Republica Moldova. Peste câțiva ani, vor exista peste 100 de agenții de securitate privată, care vor angaja peste 20.000 de agenți de securitate, în timp ce numărul agenților de investigație va atinge cifra de 1000. Lucrătorii din aceste sfere de activitate socială se vor situa, după mărimea salariului, în prima jumătate (50%) a salariaților din Republica Moldova.

Angajatori potențiali: agențiile de protecție, pază și securitate; birourile de detectivi privați; instituțiile, organizațiile și întreprinderile (publice, private și obștești; naționale, străine și internaționale) care au servicii corporative de securitate; contractanți direcți; Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Departamentul Instituțiilor Penitenciare; Ministerul Apărării Naționale; Serviciul de Informații și Securitate.