Igor Ursan

INTRODUCERE

Dreptul, ca obiect al cunoaşterii, în întreaga sa complexitate, reprezintă una din cele mai esenţiale direcţii ale gîndirii umane ce a evoluat de-a lungul istoriei. Preocupările sale au avut întotdeauna ca scop dezvoltarea sensului profund al ideilor de drept, libertate, adevăr, idei, care în ansamblu reprezintă realitatea, ordinea, dreptatea socială, etc.

Pătrunderea intelectului pe toate planurile cunoaşterii a invocat un obiectiv de studiu al dreptului atît în domeniile filosofiei, sociologiei, ştiinţei politice, cît şi în cel juridic. Acest interes, de comun efort, reflectă în mod obiectiv importanţa cunoaşterii dreptului în toate domeniile de activitate umană, deoarece orice activitate are ca punct de reper ideea de drept, iar de aceasta depinde nu numai progresul unui stat, dar şi al întregii omeniri.

Pentru a justifica cele afirmate, vom face trimitere la unul din cele mai incontestabile argumente – la evoluţia istorică a statelor. În aceeaşi ordine de idei, subliniem că evoluţia istorică a oricărui stat reprezintă indicele de bază după care putem judeca despre importanţa dreptului şi a rolului pe care îl are în dezvoltarea socială.

Istoria a înregistrat cazuri de prăbuşire a statelor prospere din cauza propriilor manifestări injuste, ceea ce confirmă afirmaţia că un stat inechitabil îşi găseşte pînă la urmă, în mod obiectiv, propria pieire. Această idee adevereşte existenţa unor legităţi obiective ce nu pot fi în nici un caz înlăturate, modificate sau negate, fiindcă orice manifestare, în sens contrar, duce la o confruntare a omenirii cu diverse consecinţe nefaste.

Dreptul, ca fenomen caracteristic unui nivel superior de organizare a societăţii, constituie expresia evolutivă a acestor legităţi obiective de manifestare a dreptului şi, în deosebi, a esenţei sale universale, reprezintă unul din obiectivele de bază, specifice domeniului filosofiei dreptului. Ştiinţa juridică, ca formă a dreptului, propune o cercetare a lui prin prisma unui anumit timp şi spaţiu de manifestare. Ea are menirea să cerceteze, prin întregul său arsenal metodologic, dreptul existent într-o anumită perioadă istorică, în scopul descoperirii metodelor şi căilor de apropiere de universalitate. Remarcăm că atît universalitatea, cît şi particularitatea dreptului sînt laturi inseparabile ale aceluiaşi fenomen.

Prezenta lucrare, ca o descriere succintă a unor din cele mai importante şcoli şi curente juridice din domeniile ştiinţei juridice, filosofiei dreptului şi sociologiei juridice, are ca scop de a pune temelia unui studiu aprofundat care să fie util nu numai studenţilor, dar şi tuturor celor care aspiră să aibă cunoştinţe profunde despre drept. Cunoaşterea dreptului presupune o cale anevoioasă de studiu, ca expresie a propriei cunoaşteri, deoarece soarta spiritului uman este determinată de forţe pe care omul le poate stăpîni doar datorită desăvîrşirii sale spirituale. Sperăm că lucrarea va suscita curiozitatea şi dorinţa de a cunoaşte misterul dreptului în tot cuprinsul său.

Citește mai mult