Octavian Bejan
Gheorghe Butnaru 
Igor Ursan 
Valeriu Ţurcan

Chişinău 2005

Cuvânt înainte

Fenomenul corupţiei a afectat profund societatea noastră, fiind omniprezent. Putem spune, fără a exagera, că până nu va fi soluţionată această problemă socială, nu vor putea fi soluţionate nici celelalte probleme. Anume corupţia este aceea care a zădărnicit, în mare măsură, eforturile de edificare a unei noi societăţi: democratică şi cu o economie de piaţă, după modelul ţărilor prospere şi avansate.

Deşi corupţia există şi în sectorul privat, în dimensiuni considerabile, prezenţa ei în sectorul public aduce societăţii cele mai grave prejudicii. De fapt, atât timp cât ea nu va fi stopată şi diminuată esenţial în sectorul public, nu se va produce o asanare nici în cel privat sau neguvernamental.

De aceea, se impune o concentrare prioritară a energiilor şi resurselor sociale în vederea prevenirii şi contracarării acestui flagel social în regim de urgenţă.

Un rol important în această activitate le revine conducătorilor instituţiilor publice şi ai subdiviziunilor acestora. Ei au la dispoziţie multiple posibilităţi de a preveni orice manifestări de corupţie la nivelul instituţiei pe care o administrează.

Acest ghid se adresează, în special, conducătorilor instituţiilor publice şi ai subdiviziunilor acestora şi le oferă o serie de îndrumări pentru organizarea unei activităţii bine orientate şi sistematice de prevenire a faptelor de corupţie ale subalternilor.

Ghidul nu propune soluţii exhaustive. El urmăreşte doar scopul de a-i orienta pe cei vizaţi în activitatea de prevenire a corupţiei în instituţiile publice, indiferent de specificul lor.