Oferta educațională 2022

Oferta educațională

Domeniul de formare profesională: 0421 Drept

Calificarea: Licențiat în drept

Specialitatea: 0421. 2 Criminologie și Științe Penale 
Perspective de angajare:

Ministerul Afacerilor Interne, Administrația Națională a Penitenciarelor, Inspectoratul Național de Probațiune, Ministerul Justiției, Serviciul Vamal, Procuratura,  Biroul Național de Statistică,  organe ale administrației publice centrale și locale, serviciile de securitate ale diverselor instituții, organizații, întreprinderi, ONG-uri de prevenire, cercetare și analiză criminologică
Institutul de Criminologie:

  • este unica instituție din Europa de Sud Est care oferă nu doar o instruire performantă în Jurisprudență, dar și instruire criminologică fundamentală, domeniu prestigios și în rapidă dezvoltare peste tot în lume;
  • este unica instituție din țară care nu percepe taxa de studii pentru studenții înmatriculați prin contract, la primul an de studii;
 

 


  • garantează angajarea în câmpul muncii și promovarea profesională a absolvenților care au demonstrat performanțe la învățătură și au participat activ în desfășurarea activităților cultural-sportive și științifice;
oferă instruirea la standarde europene și asigură instruirea, propunând programe disponibile pentru studii oriunde în lume.

 

 

 

Nu rata șansa! Alege Institutul de Criminologie!

https://criminology.md/