Lansarea materialelor conferinței internaționale științifico- practice dedicate jubileului de 50 de ani de activitate pe făgașul ocrotirii ordinii de drept, învățământului și științei și 80 de ani de viață a profesorului universitar- Victor Guțuleac.

La data de 30 septembrie 2020, în incinta Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată a avut loc lansarea materialelor conferinței internaționale științifico- practice cu genericul “Administrarea publică în domeniul asigurării ordinii de drept- una din sarcinile prioritare ale statului”, dedicate jubileului de 50 de ani de activitate pe făgașul ocrotirii ordinii de drept, învățământului și științei și 80 de ani de viață a profesorului universitar- Victor Guțuleac, din 24.01.2020.

Jubiliarul, doctor în drept, profesor universitar, deținătorul distincțiilor de stat “Meritul Civic”, “Om Emerit”, “Ordinul Republicii“, Victor Guțuleac a donat fiecărui student al anului de absolvire de la facultatea Drept materialele publicate, dorindu-le nu doar absolvirea cu succes a studiilor, ci și încadrarea cât mai reușită în câmpul muncii, fapt prin care ei vor contribui atât la prosperarea propriei familiei, cât și a întregului Popor al Republicii Moldova. Profesorul Guțuleac i-a îndemnat să-și iubească pământul, poporul și țara în care s-a născut și au făcut primii pași în viață, să fie adevărați patrioți ai neamului.

La eveniment au participat rectorul Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată dl. Valeriu Bujor și decanul Facultății de Criminologie și Științe Juridice dna. Buga Larisa.