La data de 20 martie 2021, s-a desfașurat, online, conferința criminologică interuniversitară cu genericul ”Învățământul și cercetarea criminologică: aspecte naționale și regionale”.

Organizatori fiind Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată și Academia ”Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova. Acest eveniment marchează șirul evenimentelor organizate în perioada Decadei criminologice, care, tradițional, se desfășoară în luna martie în cadrul Institului de Criminologie. Scopul conferinței rezidă în promovarea criminologiei ca știință, accentuarea devianțelor sociale care macină societatea contemporană, necesitatea instruirii și pregătirii criminologilor, ridicarea culturii criminologice a persoanelor antrenate în combaterea criminalității. Conferința este inclusă în Registrul național al manifestărilor științifice aprobat de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare pentru anul 2021.