Octavian BEJAN, Valeriu BUJOR

Interest and Crime
Intérết et Crime
Redactor: dr.Alexei Cenuşă
Chişinău, 2004

INTRODUCERE

Ancorat profund în existenţa umană, naturală şi socială, interesul constituie un element fundamental al omului şi al comportamentului lui. De aceea, interesul a căzut, mai mult sau mai puţin, în atenţia cognitivă a omului încă din trecutul îndepărtat. Primele abordări ale fenomenului au avut, după cum s-a dezvoltat şi gîndirea umană, un caracter preponderent filozofic. Ulterior, interesul ajunge şi printre preocupările cercetătorilor, devenind o veritabilă problemă ştiinţifică.

Dincolo de filozofie, interesul a fost studiat, în special, de sociologie şi de psihologie. Cercetările ştiinţifice efectuate au o dată recentă şi sunt puţin numeroase, deşi termenul interescunoaşte o utilizare largă. De termenul interes ne lovim, de fapt, mai la tot pasul: fie că ieşim în stradă sau întreţinem o discuţie, fie că ascultăm radioul sau privim televizorul, fie că lecturăm o carte sau frunzărim un ziar putem constata facil că între celelalte vocabule se strecoară, într-un număr relativ mare de cazuri, şi cuvîntul interes. Situaţia se repetă şi în literatura ştiinţifică. Termenul interes poate fi întîlnit aici în cele mai diferite ştiinţe, evident de natură socio-umanistice: sociologie, psihologie, istorie, drept etc. În scrierile cu caracter ştiinţific el figurează în diverse ipostaze şi cu funcţii deosebite. Remarcăm expres faptul că termenul interes poate fi regăsit, nu de puţine ori, în contexte explicative, avînd, prin urmare, o funcţie metodologică deloc neglijabilă, dacă nu chiar majoră…

Citește mai mult