Regulamentul cu privire la normarea și organizarea activității științifico-didactice

Prezentul regulament este elaborat în baza Regulamentului-cadru cu privire la normarea activității științifico-didactice în învățământul superior, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 304 din 22 aprilie 2016 și Cărții Universitare a Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată.