Pe data de 24 martie 2023, în Palatul Republicii și-a desfășurat lucrările Conferința științifică internațională „OMUL, CRIMINOLOGIA, ȘTIINȚA”, ediția a II, dedicată aniversarii a 40 ani de activitate pe tărâmul învățământului și științei al criminologului Valeriu Bujor, doctor în drept, profesor universitar.

La lucrările conferinței, au participat peste 200 de oameni de știință, cultură, teologie, cadre didactice, practicieni, reprezentanți ai societății civile, politicieni reprezentând circa 50 de instituții și organizații din Republica Moldova, România, Ucraina, Polonia, Israil, Spania.

Discuțiile, în cadrul ședinței plenare și în cele 5 secțiuni, s-au axat pe problemele ce țin de asigurarea științifică a securității naționale și a ordinii de drept în contextul noilor riscuri și pericole de ordin intern și extern.

Raportorii și participanții în dezbateri au apreciat importanța evenimentului științific din perspectiva consolidării eforturilor cercetătorilor și lucrătorilor practici în activitățile de prevenire și combatere a criminalității, corupției și altor patologii sociale. S-a evidențiat rolul și importanța criminologiei și a criminologului în crearea unui sistem eficient de asigurare științifică și informațional-analitică a activităților anti-crimă.

La final, participanții la conferință, în baza rapoartelor, constatărilor și propunerilor, au adoptat o rezoluție.

Materialele conferinței pot fi consultate AICI: https://ibn.idsi.md/ro/collection_view/2159.