Într-un stat cu vădite aspirații de integrare în comunitatea internațională, promovarea și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului reprezintă o condiție indispensabilă. În aria acestor preocupări se înscrie și conferința științifico-practică națională, cu participare internațională, cu genericul ,,Drepturile omului și justiția în Republica Moldova, în contextul integrării europene”, organizată la 10 decembrie, de Ziua internațională a drepturilor omului, de către Uniunea Juriștilor din Republica Moldova, în colaborare cu Asociația Obștească „Institutul Justiției Constituționale”, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” (Republica Moldova), Universitatea Americană (Republica Moldova), Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (Republica Moldova), Universitatea „Apollonia” (România), Universitatea economico-umanitară internațională „Academicianul Stepan Demianciuk” (Ucraina), Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată (Republica Moldova).

La forum au participat reprezentanți ai diferitelor profesiuni juridice de la mai multe instituții de drept din țara noastră, asociații obștești de profil, juriști consacrați, dar și tineri specialiști, personalități marcante ale mediului academic, precum și experți internaționali în domeniul dreptului.

Startul evenimentului a fost dat de către Gheorghe Avornic, doctor habilitat în drept, profesor universitar, președintele Uniunii Juriștilor din Republica Moldova. În cuvântul său de deschidere a evenimentului, profesorul Gheorghe Avornic a remarcat că, în condițiile sociale actuale, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățeanului devine o necesitate absolută.

Cu un cuvânt de salut la începutul evenimentului, a venit și Președintele Asociației Independente de Criminologie din Republica Moldova, doctor în drept, profesor universitar Valeriu Bujor. Criminologul a atenționat publicul asupra importanței asigurării științifice a reformelor naționale.

Mesaje speciale au transmis Cătălin Bordeianu, doctor în drept, profesor universitar (România), care a vorbit despre independența și libertatea justiției ca o condiție a bunăstării societății; Andrei Borovic, doctor în drept, profesor universitar (Ucraina); Gheorghe Costachi, doctor habilitat în drept, profesor universitar, care au remarcat importanța respectării drepturilor omului într-un stat cu aspirații de integrare în Uniunea Europeană, dar și rolul justițiarilor în acest sens.

Lucrările conferinței au fost repartizate în câteva secțiuni. Subiectele abordate au  impresionat prin varietatea și actualitatea tematică, dar și prin tratarea minuțioasă a problemei.

,,Nihilismul juridic – o problemă reală a statului de drept contemporan”, ,,Reforma justiției: De la vorbe la fapte”, ,,Instrumente ale Uniunii Europene de asigurare a drepturilor omului”, ,,Locul și rolul puterii judecătorești în cadrul sistemului constituțional de separare a puterilor”, ,,Rolul jurisprudenței europene în justiția constituțională din Moldova”, ,,Unele probleme vizând reformarea societății moldave în contextul integrării europene a Republicii Moldova” – acestea sunt doar câteva dintre subiectele comunicărilor participanților la conferință care au generat  discuții interesante.

Conferința a finalizat cu o generalizare a lucrărilor, dar și cu adoptarea unei rezoluții.

 

https://criminology.md/