Eveniment inedit – Conferința Științifică națională cu participare internațională, dedicată împlinirii a 25 de ani a învățământului criminologic și 30 de ani de dezvoltare a psihologiei aplicate, organizat și desfășurat la data de 17 octombrie 2020 de către Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, în parteneriat cu Universitatea Pedagogică de Stat ”I. Creangă”, Universitatea “Petre Andrei” din Iași, Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, cu genericul ”PREOCUPĂRI CONTEMPORANE ALE CRIMINOLOGIEI, DREPTULUI ȘI PSIHOLOGIEI ÎN CONDIȚII DE PANDEMIE”. Participanții, specialiștii din domeniul criminologiei, dreptului, psihologiei și a educației din Republicii Moldova, România și Ucraina au abordat diverse, dar esențiale probleme: psihologice, criminologice, penale și ale educației în contextul pandemiei – Covid 19.