CONCURSUL NAȚIONAL DE ESEURI CRIMINOLOGICE

2021

În perioada 10.11.2020 – 21.05.2021, Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, sub patronatul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, a desfășurat a VIII-a ediție a Concursului Național de Eseuri Criminologice cu genericul “Tineretul pentru o Moldovă fără Criminalitate”.

Concursul se organizează tradițional în fiecare an în colaborare cu Inspectoratul General de Poliție al MAI, Societatea Comercială Alvia Grup S.R.L și Federația Sindicatelor din Moldova “SINDLEX”.

Scopul concursului constă în educarea juridică și criminologică a tinerilor, promovarea în rândul tineretului modul sănătos de viață, informarea în respectarea legilor statului, formarea cetățenilor activi și social responsabili.

La concurs au participat elevii din clasele a IX-XII-a, care au prezentat creații proprii pe un spectru larg de tematici: ”Abuzul de substanțe”, ”Aportul tinerilor în combaterea infracțiunilor”, “Pentru o țară fără crime”, “Nu corupție!”, “Nu violență!”, “Adolescentul ca infractor și victimă”, “Aportul tinerilor la prevenirea și combaterea infracțiunilor” ș. a.

Concursul s-a organizat în două etape: la prima etapă în care au fost  selectate cele mai bune eseuri din instituția-bază. La etapa finală eseurile au fost examinate de către Comisia de evaluare finală constituită din reprezentanții instituțiilor partenere și a Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată.

După prezentarea eseurilor și în PDF de către participanți și compararea celor mai bune rezultate Comisia de evaluare finală a desemnat învingătorii cu:

Diploma de gradul I – Dulap Claudiu-Damian, elev, clasa a XI-a, LT ”M. Berezovschi”, Chișinău, profesor – coordonator dna Lilia Graur.

Diploma de gradul II – pentru doi participanți: Jitaru Evelin, student, a III, Centrul de excelență în transporturi, Chiținău, profesor – coordonator dna Svetlana Zugrav și Diacenco Tatiana, elevă, clasa a XII-a, LT. ”Alexandru cel Bun”, Chișinău, profesor – coordonator dnul Veaceslav Iordăchescu.

Diploma de gradul III – pentru doi participanți: Zabulica Dumitru, student, Colegiul de Medicină a. II, Orhei, profesor – coordonator dna Moraru Ludmila și Coșer Constantin, elev, clasa a 11-a, LT ”Mihail Cogălniceanu”, Chișinău, profesor – coordonator dna Iulia Dobrea.

Diploma pentru ”originalitate”, Lungu Ana-Felicia, elevă, clasa a XII-a, LT republican “Aristotel”, mun. Chișinău, profesor – coordonator dnaTatiana Lungu.

Deținătorii de diplome de gradul I-III, diploma pentru ”originalitate” și profesorii – coordonatori au fost premiați și cu premii bănești.

Dl Valeriu Bujor, rectorul institutului a încurajat finaliștii cu vestea bună, că devenind student al Institutului de Crimminologie toți participanții vor avea reduceri de 10% la contract, iar deținătorii diplomelor de gradul I vor fi scutiți de plata contractului pentru I an de studii cu 100%, deținătorii de gradul II cu 50%, de gradul III și originalitate cu 30%.

Diplomele, cadourile și premiile bănești de care au beneficiat câștigătorii și profesorii care au ghidat elevii în pregătirea pentru concurs au fost înmânate de către dl. Valeriu Bujor, prof. univ., doctor în drept, Alexei Grosu, comisar – șef, șef adjunct al Inspectoratui Național de Securitate Publică, Mihail Lașcu, președintele Federației Sindicatelor din Moldova SINDLEX, Alexandr Selivanov, director, Alvia Grup, SRL.

Comisarul-șef adjunct de poliție, Alexei Grosu, a adus sincere felicitări participanților și a îndemnat finaliștii să participe la proiectul de colaborare cu publicul pentru anul 2020-2021 și să se implice în activitățile de voluntariat în cadrul Inspectoratul Național de Securitate Publică în luptă cu nerespectarea legilor statului de către tineri, în propagarea strategiilor de securitate a cetățenilor etc.

Mihail Lașcu, președintele Federației Sindicatelor din Moldova ”SINDLEX”, a punctat despre rolul tinerilor în schimbarea societății și securitatea populației. Mesajul îmbucurător penru participanții Concursului Național de Eseuri Criminologice a fost că Federația Sindicatelor va compensa reducerea cu 20% din contul sindicatelor la contractul de înmatriculare la Institutul de Criminologie pentru toți participanții la Concurs pentru I an de studii.

Cuvinte selecte de gratitudine, dl Valeriu Bujor a adus șefei de catedră de Criminologie și Psihologie Aplicată, prof. univ. i., dr. Lucia Savca, care a monitorizat desfășurarea cu succes a concursului, mentorilor care au coordonat elaborarea eseurilor de către elevi, inspectorilor din secția siguranță minori din cadrul Inspectoratului național de securitate publică pentru sensibilizarea maselor dnei Sîrghii Ludmila și Vitalie Chiloci, metodistei din Centrul republican pentru copii și tineret al MECC dnei Tatiana Bejan.

https://criminology.md/