În perioada 10.11.2022 – 25.03.2022, Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, sub patronatul Ministerului Educației și Cercetării, a desfășurat Concursului Național de Eseuri Criminologice a IX-a ediție a cu genericul ”TINERETUL PENTRU O MOLDOVĂ FĂRĂ VIOLENȚĂ, CORUPȚIE ȘI CRIMĂ ORGANIZATĂ”.

Concursul se organizează tradițional în fiecare an în colaborare cu Inspectoratul General de Poliție al MAI, Societatea Comercială Alvia Grup S.R.L și Federația Sindicatelor din Moldova “SINDLEX”.

Scopul concursului constă în dezvoltarea responsabilității civice, educarea criminologică a tinerilor, promovarea în rândul tineretului a modului sănătos de viață, informarea în respectarea legilor statului, formarea cetățenilor activi și social responsabili.

La concurs au participat elevii din clasele a IX-XII-a, care au prezentat creații proprii pe un spectru larg a tematici: “Pentru o țară fără crime”, “Nu violență!”, ”Aportul tinerilor în combaterea infracțiunilor”, “Nu corupție!”, “Adolescentul ca infractor și victimă”, “Aportul tinerilor la prevenirea și combaterea infracțiunilor” ”Abuzul de substanțe”, ș. a.

Concursul s-a organizat în două etape: la prima etapă au fost selectate cele mai bune eseuri din instituția-bază. La etapa finală eseurile au fost examinate de către Comisia de evaluare finală constituită din reprezentanții instituțiilor partenere: TATIANA  BEJAN, metodist, de la Centrul republican pentru copii și tineret al Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova; inspector principal ANDREI FURMAN, ofiţer superior urmărire penală al Direcţiei analiză, planificare şi instruire a Direcţiei Generale  Urmărire Penală a IGP al MAI; inspector principal Vitalie CILOCI, ofiţer principal al Secţiei prevenire delicvenţă a Direcţiei prevenire a Inspectoratului Naţional de Securitate Publică al IGP al MAI, Uliana SÎRBU, lector, Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată; Lucia SAVCA, șefă de catedră Criminologie și Psihologie Aplicată, Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată;

După prezentarea eseurilor de către participanți și analiza celor mai bune rezultate Comisia de evaluare finală a desemnat învingătorii cu:

Certificat de gradul IMaria OȘOVSCHI, elevă, clasa a XI-a la IPLT ,,B.P.-Hașdeu”, r. Drochia, sat. Cotova, profesor – coordonator dna RODICA CUCUETU.

Certificat de gradul IIDaniela PLĂCINTĂ, elevă clasa a X-a la IPLT cu profil de arte ,,Mihail Berezovschi”, Chișinău,  coordonator dna Lilia GRAUR.

Certificat de gradul IIIElena NEGRU, elevă clasa a XII, a. III la Colegiul ,,Alexei Mateevici”, Chișinău – coordonator dna Natalia GAVRILENCO,

Certificat pentru ”originalitate” – Sofia TRIBOI, elevă, clasa a IX-a, Liceul de Creativitate și Inventică ,,Prometeu-Prim”, mun. Chișinău.

Deținătorii de certificate de gradul I-III, și certificat pentru ”originalitate” –  au fost premiați și cu premii bănești după cum urmează: Certificat de gradul I – 1500 lei, Certificat de gradul II – 1000 lei, Certificat de gradul III – 750 lei și Certificat pentru ”originalitate” – 500 lei.

Dl Valeriu BUJOR, rectorul institutului după ce a povestit elevilor esența specialității de criminolog și importanța ei la etapa actuală, a încurajat finaliștii cu vestea bună, că devenind student al Institutului de Crimminologie toți participanții la acest concurs vor avea reduceri de 10% la contractul pentru studii, iar deținătorii certificatelor de gradul I vor fi scutiți de plata contractului pentru I an de studii cu 100%, deținătorii de gradul II cu 50%, de gradul III și originalitate cu 30%.

Diplomele, cadourile și premiile bănești de care au beneficiat câștigătorii și profesorii care au ghidat elevii în pregătirea pentru concurs au fost înmânate de către dl. Valeriu Bujor, prof. univ., doctor în drept, dl. comisar-şef Andrei ZAGOREANU, şeful Direcţiei managementul resurselor umane, Mihail LAȘCU, președintele Federației Sindicatelor din Moldova SINDLEX, Alexandr SELIVANOV, director, Alvia Grup, SRL.

Comisar-şef Andrei ZAGOREANU, șeful Direcţiei managementul resurselor umane, a adus sincere felicitări participanților și a îndemnat finaliștii să participe la proiectul de colaborare cu publicul pentru anul 2022 și să se implice în activitățile de voluntariat în cadrul Inspectoratul Național de Securitate Publică în luptă cu nerespectarea legilor statului de către tineri, în propagarea strategiilor de securitate a cetățenilor etc.

Dl Mihail LAȘCU, președintele Federației Sindicatelor din Moldova ”SINDLEX”, a punctat despre rolul tinerilor în schimbarea societății și securitatea populației. Mesajul îmbucurător penru participanții Concursului Național de Eseuri Criminologice a fost că Federația Sindicatelor va compensa reducerea cu 20% din contul sindicatelor la contractul de înmatriculare la Institutul de Criminologie pentru toți participanții la Concurs pentru I an de studii.

Rectorul Institutului de Criminologie, dl Valeriu BUJOR a adus cuvinte selecte de gratitudine, șefei de catedră de Criminologie și Psihologie Aplicată, prof. univ. i., dr. Lucia SAVCA, care a organizat și monitorizat desfășurarea cu succes a concursului, mentorilor care au coordonat elaborarea eseurilor de către elevi, dnei Tatiana BEJAN, metodist, Centrul republican pentru copii și tineret al Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova; ofiţerului superior de urmărire penală al Direcţiei analiză, planificare şi instruire a Direcţiei Generale Urmărire Penală a IGP al MAI, inspector principal Andrei FURMAN; ofiţerului principal al Secţiei prevenire delicvenţă a Direcţiei prevenire a Inspectoratului Naţional de Securitate Publică al IGP al MAI, inspector principal Vitalie CILOCI; dnei Uliana SÎRBU, lector, Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată.