Centrul de cercetări în domeniul criminologiei, psihologiei și științelor penale

Existența unei subdiviziuni de cercetare științifică are menirea de a obține cunoștințe criminologice, indispensabile unei activități eficace și eficiente de prevenire și contracarare a criminalității, pe care nu reușesc să le asigure instituțiile publice, în condițiile sociale actuale, deși criminalitatea constituie principalul factor destructiv al societății noastre.

Centrul de cercetări științifice este orientat în mod prioritar spre cercetarea criminologică fundamentală. Concepția noastră este bazată pe ideea că schimbările majore sunt obținute prin cunoștințe fundamentale. Mai mult decît atît, cunoșterea aspectelor particulare este condiționată și se desfășoară exclusiv în limitele determinate de cunoștințele fundamentale. Astfel, cunoaștințele fundamentale constituie temelia și cadrul    teoretic absolut necesare obținerii cunoștințelor particulare, a căror acumulare se epuizează la un moment dat, iar efectuarea unui salt (calitiativ)   presupune obținerea unor noi cunoștințe fundamentale. Pentru a facilita utilizarea practică a cunoștințelor fundamentale, Centrul de cercetări  științifice desfășoară și cercetări criminologice aplicative. Desigur, necesitățile imediate și oportunitățile importante pot conduce și la desfășurarea cercetătărilor criminologice particulare, metodologice etc.

Centrul de cercetări științifice a îmbrățișat paradigma sociologică de cunoaștere criminologică, deși privește comportamentul criminal drept un fenomen complex, care include toate formele de materie cunoscute pînă acum, adică fizică, chimică, biologică, psihică, informațională, socială etc. Dincolo de aspectele sociale, cercetările noastre sunt orientate spre latura psihică și juridică a fenomenelor criminale. Centrul de cercetări științifice depune eforturi de stabilire a relațiilor de colaborare, urmărind scopul de a stimula cunoașterea științifică din diverse ramuri ale științei sub aspectele importante pentru cunoașterea criminologică, inclusiv prin studii multidisciplinare.

Strategia de organizare a activității în cadrul Centrului de cercetări științifice constă în selectarea unor persoane cu potențial științific major, care să obțină cunoștințe de valoare deosebită cu resurse infime, asigurînd o dezvoltare fundamentală a cunoașterii criminologice. Această strategie pleacă de la ideea că un geniu poate oferi beneficii sociale majore și inegalabile membrilor societății cu cheltuieli minime. Noi nutrim o convingere profundă că astfel de persoane există în societatea noastră și încercăm să le creăm condiții propice de formare și activitate științifică.

Totodată, persoanele cu o înaltă capacitate științifică constituie un factor major de recunoaștere și formare a talentelor științifice după programe individuale și speciale. Ele contribuie, de asemenea, în mod considerabil la ridicarea nevelului mediu de competență științifică în instituție și societate.

Fiind profund convinși că titlurile, gradele și funcțiile deținute nu reflectă capacitatea adevărată a unui specialist, invităm publicul să ia cunoștință derezultatele, conținutul lucrărilor științifice sau materialelor practice ale cercetătorilor noștri, pentru a se convinge în mod personal de competența și valoarea echipei Centrului de cercetări științifice.

Centrul de cercetări științifice include următoarele laboratoare:

  1. Criminologie aplicată și politici penale;
  2. Studii criminologice strategice;
  3. Psihologie aplicată;
  4. Studii juridice comparate.