Gheorghe BOTNARU
Valeriu BUJOR
Octavian BEJAN

Cuvînt înainte

Traficul de fiinţe umane a fost încriminat pentru prima dată în Republica Moldova în anul 2001, ca răspuns la o acută problemă socială ce devenea tot mai alarmantă, urmărind stoparea fenomenului-cauză. Actualmente, traficul de persoane constituie una dintre cele mai grave probleme de care se loveşte Republica Moldova. Deşi a înregistrat, într-un termen record, proporţii inimaginabile şi inacceptabile pentru societatea noastră, fenomenul nu este, practic, în atenţia savanţilor criminologi autohtoni, lipsind studii criminologice riguroase, el fiind studiat ocazional. Nu au fost susţinute, deocamdată, teze de doctorat în problema traficului de fiinţe umane, precum şi nu au fost publicate monografii cu caracter criminologic.

Cu toate că la ora actuală traficul de persoane este conştientizat de opinia publică, populaţia percepe în continuare superficial fenomenul, esenţa lui nefiind înţeleasă. Această problemă persistă şi în rîndurile angajaţilor organelor de drept.

Apar probleme privitoare la încadrarea juridică corectă a faptelor de trafic de fiinţe umane. Activitatea de prevenire şi contracarare a fenomenului traficului de fiinţe umane trebuie să fie fundamentată pe rezultatele şi recomandările cercetărilor ştiinţifice în domeniu. Or, în caz contrar, există riscul ca eforturile depuse în vederea stopării acestui flagel să eşueze, iar traficul de fiinţe umane să se amplifice în continuare.

Pcrnind de la considerentele enunţate, scopul studiului de faţă a constat în realizarea unei abordări a fenomenului traficului de fiinţe umane sub aspectul criminologico-juridic. Autorii au încercat să creioneze contextul în care a apărut fenomenul traficului de fiinţa umane în Republica Moldova, să realizeze o caracterizare criminologică a acestui fenomen şi să formuleze definiţia criminologică a conceptului de trafic de fiinţe umane. De asemenea, s-a încercat a stabili legătura dintre criminalitatea organizată şi traficul de fiinţe umane, a estima nivelul şi tendinţele traficului de fiinţe umane în Republica Moldova şi, tangenţial, la nivel global. În vizorul autorilor, în afara problematicii pur criminologice, ce ţine de elucidarea factorilor favorizanţi ai fenomenului, analiza mecanismului şi aspectelor victimologice ale traficului de persoane, a fost efectuată şi o analiză juridico-penală a traficului de fiinţe umane. Au fost relevate o serie de probleme din practica judiciară ce vizează calificarea infracţiunilor referitoare la traficul de fiinţe umane şi aplicarea actului de justiţie în cauzele penale din această categorie. În final au fost formulate, în temeiul constatărilor făcute, propuneri de perfecţionare a legislaţiei penale privind traficului de fiinţe umane.

Sperăm că acest studiu va fi util atât activităţii practice, cît şi celei de cercetare ştiinţifică.

Autori