(O. Bejan, V. Bujor și Gh. Botnaru)

În lucrare sunt prezentate rezultatele unei analize și cercetări criminologice, efectuate de cercetătorii Institului de Criminologie și Centrului de Instruire și Cercetare.

Analizei a fost supusă atît influența exercitată de unii factori demografici concreți (mărimea dinamică a populației sau contingentului tinerilor, bărbaților și populației urbane), cît și influența conjugată a acestora asupra criminalității din Republica Moldova. De asemenea, a fost analizată influența fenomenelor demografice asupra unor tipuri de criminalitate (corupția, criminalitatea economică și traficul de ființe umane). Criminologii au formulat o serie de prognoze criminologice privitoare la influența probabilă a proceselor demografice actuale asupra stării viitoare a criminalității din Republica Moldova. Analiza criminologică întreprinsă a vizat și evoluția criminalității în ultimii zece ani, fiind înaintate și o serie de explicații ale nivelului și dinamicii acesteia.

Cercetării au fost supuse o serie de aspecte metodologice privind studierea criminologică a interacțiunii dintre procesele demografice și criminalitate. De exemplu, a fost propusă o reconstrucție a sistemului factorilor demografici care înrîuresc criminalitatea, nivelul primar fiind, în opinia autorilor, reconstruit în mod exhaustiv. Totodată, a fost prezentată o teorie criminologică privitoare la modul și impactul exercitat de dezvoltarea tehnologică, industrializare și urbanizarea accentuată asupra controlului social și criminalității, care reconstruiește lanțul cauzal al acestor factori.