Alegând o specialitate copilului, părinții îi determină în mare măsură și viitorul acestuia. De aceia, pentru a exclude posibilele replici a odraslei dragi, că a fost o alegere nepotrivită și că s-au pierdut ani, bani, energia intelectuală și sufletească, care putea fi direcționată pe alte făgașuri, este recomandat ca părinții, de o potrivă cu copilul matur deja, să încerce a face o alegere corectă. O alegere multiaspectuală, în primul rând a viitoarei ocupații profesionale, care trebuie să fie potrivită aptitudinilor și orientărilor valorice ale persoanei, în al doilea rând o alegere a instituției unde această specialitate poate fi obținută.

În aceste condiţii, creşte rolul şi responsabilitatea instituţiilor de învăţământ în valorificarea potenţialului uman al naţiunii şi creării unei elite naționale intelectuale care ar ridica Republica Moldova, la rangul unei ţări prospere unde ar predomina echitatea, pacea şi armonia socială, unde omul ar fi valoarea supremă şi unde ar putea fi admisă doar o dictatură – dictatura Dreptului, echității sociale și a bunului simț. Timpurile cumplite ale capitalismului moldovenesc vor trece, și nu e departe vremea când nu banii, cumătrismul şi finismul vor conta la promovarea profesională şi socială, ci v-a valora doar potenţialul intelectual bazat, la rândul său, pe fundal etico-moral, credință şi teamă de Dumnezeu. E logic că societatea, în acest proces, are nevoie de specialiști cu responsabilitate socială sporită, apţi şi capabili să instaureze o asemenea dictatură şi o asemenea orânduire socială.

În acest proces de reformare socială un rol important le au, printre alte specialități cea de criminolog și  jurist,  specialități care mereu rămân în topul celor mai solicitate într-o societate contemporană. Anume specialiști în aceste domenii pregătește Institutul de Criminologie, care la ziua de azi, este unica instituție cu profil criminologic, în tot spațiul Europei de Sud-Est și CSI.

Invit la studii persoanele care își doresc o specialitate de prestigiu care asigură o realizare profesională garantată atât în țară cât și peste hotarele Republicii Moldova. Criminologul își va găsi un loc de muncă oriunde și de întotdeauna, cât există mârșăvia criminală, caracatița corupției și crimei organizate, alte patologii ce distrug societatea.

Sper că îndemnul de a deveni specialişti de valoare în criminologie și drept, vă va determina să alegeți Institutul de Criminologie. Instituția la rândul său garantează angajarea în câmpul muncii și promovarea profesională a absolvenților care vor demonstra performanțe la învățătură și vor participa activ în desfășurarea activităților cultural-sportive și științifice. Vă vom ajuta să vă schimbați caracterele, să deveniți inteligenți, volitivi, sănătoși emoțional și fizic, potriviți pentru a scrie noi pagini în istoria neamului moldovenesc! Voi sunteți viitorul nostru, noi vă făurim pe voi și doar împreună vom reuși!

Alege un viitor prosper, alege instituția care îți asigură acest viitor, alege Institutul de Criminologie.