Taxe de studii

Mărimea taxelor de studii pentru anul de studii 2020-2021

  • Specialitatea – Drept (învățământ cu frecvență)
  • Specialitatea – Criminologie și științe penale (învățământ cu frecvență)

Taxa de studii (100%) – 11000 lei

Nr. crt. Media generală la concursul de admitere % Suma cu scutiri pentru anul I de studii (lei)
Sesiunea de bază (turul I)
1. 10-9,6 67% 3630
2. 9,5-9,0 60% 4400
3. 9,0-8,6 50% 5500
4. 8,5-8,1 40% 6600
5. 8,0-7,6 30% 7700
6. Până la 7,59 25% 8250
Sesiunea repetată (turul II)
7. Pentru toți candidații 25% 8250

  • Specialitatea – Drept (învățământ cu frecvență redusă)
Taxa de studii (100%) – 8500 lei
Nr. crt. Media generală la concursul de admitere % Suma cu scutiri pentru anul I de studii (lei)
Sesiunea de bază (turul I)
1. Pentru toți candidații 35% 5500
Sesiunea repetată (turul II)
2. Pentru toți candidații 20% 6800

  • Specialitatea – Psihologie (învățământ cu frecvență)
Taxa de studii (100%) – 8500 lei
Nr. crt. Media generală la concursul de admitere Suma cu scutiri pentru anul I de studii (lei)
Sesiunea de bază (turul I)
1. Pentru toți candidații 5600
Sesiunea repetată (turul II)
2. Pentru toți candidații 7000

  • Specialitatea – Servicii de securitate a proprietăți (învățământ cu frecvență)
Taxa de studii (100%) – 9500 lei
Nr. crt. Media generală la concursul de admitere Suma cu scutiri pentru anul I de studii (lei)
Sesiunea de bază (turul I)
1. Pentru toți candidații 6500
Sesiunea repetată (turul II)
2. Pentru toți candidații 7200

  • Specialitatea – Servicii de securitate a proprietății (învățământ cu frecvență redusă)
Taxa de studii (100%) – 8500 lei
Nr. crt. Media generală la concursul de admitere Suma cu scutiri pentru anul I de studii (lei)
Sesiunea de bază (turul I)
1. Pentru toți candidații 5500
Sesiunea repetată (turul II)
2. Pentru toți candidații 6000

NOTĂ: * Scutirile sunt condiționate de media generală la concursul de admitere și sunt calculate în baza diplomei de BAC.