Dosarul candidatului la studii

 • Lista actelor pentru participarea la concursul de ADMITERE
  1. Cererea de înscriere la concursul de admitere – (după modelul anexat).
  2. Copia buletinului de identitate.
  3. Actul de studii, în original, cu anexa respectivă.
  4. Copia livretului militar sau adeverinţei de recrut pentru persoanele neincorporate.
  5. Diplomele Concursului naţional de eseuri criminologice; diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane sau internaţionale, la disciplinele de studiu, precum și diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării sau de ministerele de resort.
  6. 6 fotografii 3×4 cm.
  7. Bonul de plată a taxei de înscriere la concurs.

 • Cota de înmatriculare pentru anul de studii 2020-2021
Nr. crt. Specialitatea Forma de învățământ
cu frecvență cu frecvență redusă
1. Psihologie 25
2. Servicii de securitate a proprietății 25 15
3. Drept 25 25
4. Criminologie și științe penale 40
Total: 115 30