În contextul  „Zilei Europene de luptă împotriva traficului de ființe umane” și  desfășurării Campaniei naționale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane”, în cadrul Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată s-a desfășurat masă rotundă cu genericul „Traficul de persoane în și din România în timpul pandemiei” cu participarea dnei Aura Preda, universitatea Spiru Haret, București, Departamentul de Științe juridice și Administrative, Președintele Asociației de Victimologie din România.
     În cadrul întrunirii s-a discutat despre fenomenul traficului de ființe umane în România și Republica Moldova în condiții de pandemie generată de Covid-19; cadrul legal și incriminarea; delimitări conceptuale; cadrul legislativ european; entități implicate în protecția/prevenirea traficului de persoane; analiza statistica pe ultimii 5 ani (2017-2021) a datelor referitor la traficul de persoane; caracteristicile traficului de ființe umane în 2020 și 2021; schimbul de experiență în domeniul combaterii acestui flagel social. La eveniment au participat studenții facultății de Criminologie și științe juridice, cadrele didactice ale Departamentului de drept și absolvenți ai institutului, angajați ai organelor de drept din Republica Moldova.