INSTITUTUL DE ȘTIINȘE PENALE ȘI CRIMINOLOGIE APLICATĂ

Cunoașterea realității este incompletă dacă nu este încununată de acțiune, iar acțiunea este sterilă dacă nu este întemeiată pe cunoaștere.

Dimitrie Gusti, filosof și sociolog