Catedra psihologie și științe socio-umaniste

Catedra psihologie și științe socio-umaniste

Catedra psihologie și științe socio-umaniste

Catedra psihologie și științe socio-umaniste

Catedra psihologie și științe socio-umaniste

                                                                                           

           Catedra de psihologie şi ştiinţe socio-umaniste, reprezintă o continuitate a Catedrei de psihologie şi limbi moderne, subdiviziune a Universităţii de Criminologie, care prodigios şi-au desfăşurat activitatea.

       Înfiinţată în anul 2011, Catedra de psihologie şi ştiinţe socio-umaniste, reuşeşte să se evidenţieze prin programul de studii oferit, care poartă un caracter inovativ, axat pe discipline fundamentale, de specialitate şi pe componenta orientată către ciclul II, adică studii de masterat la specialităţile Psihocriminologie şi Expertiză psihologică. Realizarea programului şi însuşirea materiei este facilitată de specialişti profesionişti, avînd o vastă experienţă de gestionare, predare şi practică. Cadrele didactice pun diverse surse, incluzînd documente sub formă de text, link-uri utile din Internet, scheme, grafice, fişiere electronice sau PDF etc. la dispoziţia studenţilor. Profesori şi cercetători cu renume propun o instruire excelentă, care va permite absolvenţilor să facă faţă schimbărilor din lumea contemporană, să îşi clădească o carieră de succes atît în tara, cît şi peste hotare.

    Nivelul academic ridicat al disciplinelor predate este asigurat de către cadrele didactice din state sau cumul, doctori sau doctoranzi în domeniul psihologie şi ştiinţelor socio-umaniste, care dispun de experienţă teoretică şi practică în domeniul dat. Actualmente în cadrul catedrei activează 13 cadre didactice, care eventual se împart în două subgrupe, cei cu profil psihologic dintre care 4 sunt lectori superiori, 1 lector universitar, 3 conferenţiari universitari, şi cei cu profil socio-umanist dintre care, 1 lector universitar, 3 conferenţiari universitari şi 1 profesor. Din totalul de 13 cadre didactice, 4 deţin titlul de doctor în psihologie, 1 doctor în biologie, 1 doctor în filosofie, 1 doctor în informatică, 3 doctoranzi.

     Rezultatul activităţii de cercetare s-a concretizat în cărţi, studii, articole publicate în edituri şi reviste, prezentate la simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale.

    Catedra de psihologie şi ştiinţe socio-umaniste oferă o paletă variată de cursuri cu profil psihologic şi socio-umanist şi dirijează procesul de studii la ciclul I.

    Obiectivul final al activităţii cadrelor didactice – membri ai Catedrei de psihologie şi ştiinţe socio-umaniste – formarea şi dezvoltarea competenţelor psihologice, teoretice şi aplicative (prevenire, diagnostic, consiliere şi terapie) la studenţi.

    În anul 2014, s-a lansat prima promoţie de specialişti, pregătiţi de Institutul de Criminologie, cărora le-a fost înmânată diploma de licenţă.