specialitatea Psihologie’’, anul II, grupa 17.P.2.2

 

APROB

Rector IPÎ „Institutul de Științe

                Penale și Criminologie Aplicată”

„____” ________________ 2018

___________________ Valeriu BUJOR

 

 

Orarul examenelor

din sesiunea de iarnă, anul de studiu 2018-2019,

specialitatea Psihologie’’, anul II, grupa 17.P.2.2

 

Data

Disciplina

Forma de evaluare, aula

Profesorul

17.12.18

ora 09:00

Psihologia dependențelor

Examen, scris, aula 303

Cheianu Silvia

 

21.12.18 ora 09:00

Psihologia dizabilității (specială)

Examen, oral, aula 303

Cheianu Silvia

 

09.01.19

ora 09:00

Psihologia vârstelor (dezvoltării)

Examen, oral,  aula 305

Savca Lucia

12.01.19

ora 09:00

Psihologia socială

Examen, scris, aula 307

Cucer Angela,

Cîrlan Cristina

 

15.01.19 ora 12:00

Metodologia cercetării psihologice

Examen, scris, aula 303

Savca Lucia

19.12.18

ora 12:00

Educație fizică

Colocviu

Racu Mihai

 

 

 

Şef al Departamentului Management

Studii și Asigurarea Calității                                                Diana Rusu