specialitatea SSP’’, anul III, grupa 16.S.3.2

 

APROB

Rector IPÎ „Institutul de Științe

                Penale și Criminologie Aplicată”

„____” ________________ 2018

___________________ Valeriu BUJOR

 

 

Orarul examenelor

din sesiunea de iarnă, anul de studiu 2018-2019,

specialitatea SSP’’, anul III, grupa 16.S.3.2

 

Data

Disciplina

Forma de evaluare, aula

Profesorul

09.01.19

ora 09:00

Drept penal special

 

Examen,  oral, aula 307

Vasiloi Djulieta

12.01.19

ora 09:00

Criminalistică

Examen, scris, aula 305

Ostavciuc Dinu,

Pîslari Svetlana

15.01.19 ora 09:00

Drept poilițienesc

Examen, oral,  aula 305

Guțuleac Victor

 

18.01.19

ora 09:00

Securitatea economică:

curs practic

Examen, scris, aula 307

Savin Alexandru

 

21.01.19

09:00

Activitatea privată de investigații

Examen, oral, aula 204

Ostavciuc Dinu,

Crivenchii Alexei

24.01.19

09:00

Contencios administrativ

Examen, scris, aula 204

Iacub Irina

28.01.19

09:00

Practica de specialitate

Examen, aula 204

Sîrbu Uliana

 

Şef al Departamentului Management

Studii și Asigurarea Calității                                     Diana Rusu