frecvenţă redusă, anul IV, grupa 14.D.f.4.4 perioada 23.04.2018-28.04.2018

A P R O B

            Rector al IPÎ „Institutul de Ştiinţe              

              Penale şi Criminologie Aplicată”,

 

   ___________dr. Valeriu BUJOR

 

    „_____” _________________2018

 

Orarul

disciplinelor predate studenţilor IPÎ „Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată”,

specialitatea „Drept”, frecvenţă redusă, anul IV, grupa 14.D.f.4.4 perioada 23.04.2018-28.04.2018

 

 

Ziua,

Data

Ora

Aula

Denumirea disciplinei

N/P

Profesorului

Luni

23.04.2018

09:00

305

Criminologie aplicată (Prevenirea infracţiunilor) Examen

Bujor Valeriu

11:30-13:00

305

Drept penal comparat (prelegere)

Bujor Valeriu

13:30-15:00

305

Drept penal comparat (prelegere)

Bujor Valeriu

15:15-16:45

305

Bazele teoriei securităţii private (prelegere)

Bejan Octavian

Marţi

24.04.2018

08:00-09:30

303

Dreptul familiei (prelegere)

Sîrbu Uliana

09:45-11:15

303

Dreptul familiei (prelegere)

Sîrbu Uliana

11:30-13:00

303

Bazele teoriei securităţii private (prelegere)

Bejan Octavian

13:30-15:00

303

Drept procesual civil (seminar)

Iacub Irina

15:15-16:45

303

Drept procesual civil (consultaţie)

Iacub Irina

Miercuri

25.04.2018

08:00-09:30

303

Etica şi deontologia în activitatea profesională

Laşcu Mihail/

Cîrlan Cristina

09:45-11:15

303

Drept penal comparat (prelegere)

Bujor Valeriu

11:30-13:00

303

Drept penal comparat (prelegere)

Bujor Valeriu

13:30-15:00

303

Bazele teoriei securităţii private (prelegere)

Bejan Octavian

Joi

26.04.2018

08:00-09:30

303

Etica şi deontologia în activitatea profesională

Laşcu Mihail/

Cîrlan Cristina

09:45-11:15

303

Bazele teoriei securităţii private (prelegere)

Bejan Octavian

11:30-13:00

 

303

Etica şi deontologia în activitatea profesională

Laşcu Mihail/

Cîrlan Cristina

13:15

303

Drept procesual civil Examen

Iacub Irina

Vineri

27.04.2018

08:00-09:30

303

Etica şi deontologia în activitatea profesională

Laşcu Mihail/

Cîrlan Cristina

09:45-11:15

303

Bazele teoriei securităţii private (prelegere)

Bejan Octavian

11:30-13:00

303

Dreptul familiei (prelegere)

Sîrbu Uliana

13:30-15:00

303

Dreptul familiei (prelegere)

Sîrbu Uliana

Sâmbătă

28.04.2018

09:00

204

Criminalistică: curs practic Examen

Bulai Iurie

11:30-13:00

204

Dreptul familiei (prelegere)

Sîrbu Uliana

13:15-14:45

204

Dreptul familiei (prelegere)

Sîrbu Uliana

 

 

 

Şef al Departamentului Management Studii şi Asigurarea Calităţii                          Diana Rusu