A P R O B

         rector al IPÎ „Institutul de Științe

          Penale și Criminologie Aplicată”

 

______________, dr. Valeriu BUJOR

 

„______” ___________________ 2018

 

 

Orarul examenelor repetate

pentru semestrul I a anului de studiu 2017-2018,

specialitatea „Drept”, anul IV,

învăţământ cu frecvenţă redusă

 

Data

Ora/Aula

Disciplina

Forma de evaluare

Profesorul

         

17.04.2018

10:00 / 204

Drept execuţional penal şi activitatea de probaţiune

examen

Laşcu Mihail/

Crivenchii Alexei

18.04.2018

10:00 / 204

Drept civil (IV)

examen

Iacub Irina

19.04.2018

10:00 / 204

Drept procesual penal (II)

examen

Bulai Iurie/

Pîslari Svetlana

20.04.2018

10:00 / 302

Tehnologii informaţionale

examen

Pelin Nicolae

 

 

 

Şef al Departamentului Management Studii şi Asigurarea Calităţii                               Diana Rusu