frecvenţă redusă, anul III, grupa 15.D.f.3.4, perioada 23.04.2018-28.04.2018

 

A P R O B

            Rector al IPÎ „Institutul de Ştiinţe              

              Penale şi Criminologie Aplicată”,

 

   ___________dr. Valeriu BUJOR

 

    „_____” _________________2018

 

Orarul

disciplinelor predate studenţilor IPÎ „Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată”,

specialitatea „Drept”, frecvenţă redusă, anul III, grupa 15.D.f.3.4, perioada 23.04.2018-28.04.2018

 

Ziua,

Data

Ora

Aula

Denumirea disciplinei

N/P

Profesorului

Luni

23.04.2018

08:00-09:30

307

Dreptul afacerilor (prelegere)

Frunze Ion/

Rusu Diana

09:45-11:15

307

Drept civil (III) (seminar)

Iacub Irina

11:30-13:00

307

Practica ştiinţifică (prelegere)

Iacub Irina

13:15-14:45

307

Practica ştiinţifică (prelegere)

Iacub Irina

15:00-16:30

307

Drept civil (III) (consultaţie)

Iacub Irina

Marţi

24.04.2018

09:00

302

Drept civil (III) Examen

Iacub Irina

11:30-13:00

302

Dreptul afacerilor (prelegere)

Frunze Ion/

Rusu Diana

13:15-14:45

302

Dreptul afacerilor (seminar)

Frunze Ion/

Rusu Diana

15:00-16:30

302

Dreptul afacerilor (seminar)

Frunze Ion/

Rusu Diana

16:45-18:15

302

Dreptul afacerilor (seminar)

Frunze Ion/

Rusu Diana

Miercuri

25.04.2018

08:00-09:30

307

Drept procesual penal (II) (prelegere)

Bulai Iurie/

Pîslari Svetlana

09:45-11:15

302

Practica ştiinţifică (seminar)

Gîrbu Olga

11:30-13:00

302

Practica ştiinţifică (seminar)

Gîrbu Olga

13:15-14:45

307

Contencios administrativ (seminar)

Comarniţcaia Elena

Joi

26.04.2018

08:00-09:30

305

Drept civil (IV) (prelegere)

Iacub Irina

09:45-11:15

305

Drept civil (IV) (prelegere)

Iacub Irina

11:30-13:00

306

Drept civil (IV) (prelegere)

Iacub Irina

13:15-14:45

306

Contencios administrativ (seminar)

Comarniţcaia Elena

15:00-16:30

306

Contencios administrativ (consultaţie)

Comarniţcaia Elena

Vineri

27.04.2018

08:30

305

Contencios administrativ Examen

Comarniţcaia Elena

11:30-13:00

305

Drept civil (IV) (prelegere)

Iacub Irina

13:15-14:45

305

Drept civil (IV) (prelegere)

Iacub Irina

15:00-16:30

305

Drept civil (IV) (prelegere)

Iacub Irina

Sâmbătă

28.04.2018

09:00

202

Drept penal. Partea specială (II) Examen

Vasiloi Djulieta

11:30-13:00

202

Drept procesual penal (II) (prelegere)

Bulai Iurie/

Pîslari Svetlana

13:15-14:45

202

Drept procesual penal (II) (prelegere)

Bulai Iurie/

Pîslari Svetlana

15:00-16:30

202

Drept procesual penal (II) (prelegere)

Bulai Iurie/

Pîslari Svetlana

Şef al Departamentului Management Studii şi Asigurarea Calităţii                          Diana Rusu