frecvenţă redusă, anul III, grupa 15.D.f.3.4, perioada 17.04.2018-21.04.2018

A P R O B

            Rector al IPÎ „Institutul de Ştiinţe              

              Penale şi Criminologie Aplicată”,

 

   ___________dr. Valeriu BUJOR

 

    „_____” _________________2018

 

Orarul

disciplinelor predate studenţilor IPÎ „Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată”,

specialitatea „Drept”, frecvenţă redusă, anul III, grupa 15.D.f.3.4, perioada 17.04.2018-21.04.2018

Ziua,

Data

Ora

Aula

Denumirea disciplinei

N/P

Profesorului

Marţi

17.04.2018

12:00

206

Adunare:

întâlnire cu conducerea IŞPCA

 

12:30-14:00

206

Drept execuţional penal şi activitatea de probaţiune (prelegere)

Laşcu Mihail/

Cebotari Stanislav

14:15-15:45

206

Drept execuţional penal şi activitatea de probaţiune (seminar)

Laşcu Mihail/

Cebotari Stanislav

16:00-17:30

206

Drept execuţional penal şi activitatea de probaţiune (consultaţie)

Laşcu Mihail/

Cebotari Stanislav

Miercuri

18.04.2018

09:00

302

Drept execuţional penal şi activitatea de probaţiune    Examen

Laşcu Mihail/

Cebotari Stanislav

11:30-13:00

302

Drept procesual penal (I) (prelegere)

Bulai Iurie/

Pîslari Svetlana

13:15-14:45

302

Drept penal. Partea specială (II) (prelegere)

Vasiloi Djulieta

15:00-16:30

302

Drept penal. Partea specială (II) (prelegere)

Vasiloi Djulieta

Joi

19.04.2018

08:00-09:30

302

Drept procesual penal (I) (prelegere)

Bulai Iurie/

Pîslari Svetlana

09:45-11:15

302

Drept civil (III) (prelegere)

Iacub Irina

11:30-13:00

302

Drept civil (III) (prelegere)

Iacub Irina

13:15-14:45

302

Drept procesual penal (I) (seminar)

Bulai Iurie/

Pîslari Svetlana

15:00-16:30

302

Drept procesual penal (I) (consultaţie)

Bulai Iurie/

Pîslari Svetlana

Vineri

20.04.2018

08:00-09:30

206

Contencios administrativ (prelegere)

Comarniţcaia Elena

09:45-11:15

206

Contencios administrativ (prelegere)

Comarniţcaia Elena

11:30-13:00

206

Drept procesual penal (II) (prelegere)

Bulai Iurie/

Pîslari Svetlana

13:15-14:45

206

Drept penal. Partea specială (II) (seminar)

Vasiloi Djulieta

15:00-16:30

206

Drept penal. Partea specială (II) (consultaţie)

Vasiloi Djulieta

Sâmbătă

21.04.2018

08:00

307

Drept procesual penal (I)  Examen

Bulai Iurie/

Pîslari Svetlana

09:45-11:15

307

Dreptul afacerilor (prelegere)

Frunze Ion/

Rusu Diana

11:30-13:00

307

Dreptul afacerilor (prelegere)

Frunze Ion/

Rusu Diana

13:15-14:45

307

Dreptul afacerilor (prelegere)

Frunze Ion/

Rusu Diana

 

 

Şef al Departamentului Management Studii şi Asigurarea Calităţii                          Diana Rusu