A P R O B

         rector al IPÎ „Institutul de Științe

          Penale și Criminologie Aplicată”

 

______________, dr. Valeriu BUJOR

 

„______” ___________________ 2018

 

 

Orarul examenelor repetate

pentru semestrul I a anului de studiu 2017-2018,

specialitatea „Drept”, anul III,

învăţământ cu frecvenţă redusă

 

Data

Ora/Aula

Disciplina

Forma de evaluare

Profesorul

         

17.04.2018

10:00 / 202

Drept civil (II)

examen

Buga Larisa/

Rusu Diana

18.04.2018

10:00 / 202

Drept penal. Partea specială (I)

examen

Vasiloi Djulieta

19.04.2018

10:00 / 202

Criminologie specială

examen

Bujor Valeriu

20.04.2018

10:00 / 302

Tehnologii informaţionale

examen

Pelin Nicolae

 

 

 

Şef al Departamentului Management Studii şi Asigurarea Calităţii                               Diana Rusu