pentru semestrul I al anului de studiu 2017-2018

Data

Ora/Aula

Disciplina

Forma de evaluare

Profesorul

06.02.2018

09:00/ 307

Drept privat roman

examen

Buga Larisa /

Sîrbu Uliana

07.02.2018

09:00/ 307

Etica şi deontologia în activitatea profesională

examen

Laşcu Mihail /

Cîrlan Cristina

08.02.2018

09:00/ 307

Dreptul muncii

examen

Sîrbu Uliana /

Ţurcan Laura

09.02.2018

09:00/ 307

Dreptul familiei

examen

Sîrbu Uliana /

Ţurcan Laura

 

   

Şef al Departamentului Management Studii şi Asigurarea Calităţii                          Diana Rusu