frecvenţă redusă, anul V, grupa 13.D.f.5.4, perioada 05.02.2018-09.02.2018

A P R O B

            Rector al IPÎ „Institutul de Ştiinţe              

              Penale şi Criminologie Aplicată”,

 

   ___________dr. Valeriu BUJOR

 

    „_____” _________________2018

 

Orarul

disciplinelor predate studenţilor IPÎ „Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată”,

specialitatea „Drept”, frecvenţă redusă, anul V, grupa 13.D.f.5.4, perioada 05.02.2018-09.02.2018

 

Ziua,

Data

Ora

Aula

Denumirea disciplinei

N/P

Profesorului

Luni

05.02.2018

09:00

305

Drept penal comparat Examen

Bujor Valeriu

Marţi

06.02.2018

09:45-11:15

305

Drept poliţienesc  (prelegere)

GuţuleacVictor

11:30-13:00

305

Drept poliţienesc  (prelegere)

GuţuleacVictor

       

Miercuri

07.02.2018

09:00-14:00

 

Consultaţii teza de licenţă

 

Joi

  08.02.2018

09:45-11:15

 

Drept poliţienesc  (seminar)

GuţuleacVictor

11:30-13:00

305

Drept poliţienesc  (consultaţie)

GuţuleacVictor

Vineri

09.02.2018

09:00

305

Drept poliţienesc  Examen

GuţuleacVictor

 

 

 

 

 

 

Şef al Departamentului Management Studii şi Asigurarea Calităţii                              Diana Rusu