frecvenţă redusă, anul III, grupa 15.D.f.3.4, perioada 04.12.2017-08.12.2017

 

A P R O B

 

            Rector al IPÎ „Institutul de Ştiinţe              

              Penale şi Criminologie Aplicată”, 

   ___________dr. Valeriu BUJOR

 

    „_____” _________________2017

 

 

Ziua,

Data

Ora

Aula

Denumirea disciplinei

N/P

Profesorului

Luni

04.12.2017

12:00

307

Adunare:

 întâlnire cu conducerea IŞPCA

 

12:30-14:00

307

Drept civil (II) (prelegere)

Buga Larisa/

Rusu Diana

14:15-15:45

307

Drept civil (II) (prelegere)

Buga Larisa/

Rusu Diana

Marţi

05.12.2017

08:00-09:30

307

Drept procesual penal (I) (prelegere)

Bulai Iurie/

Pîslari Svetlana

09:45-11:15

307

Drept procesual penal (I) (prelegere)

Bulai Iurie/

Pîslari Svetlana

11:30-13:00

307

Drept execuţional penal şi activitatea de probaţiune (prelegere)

Laşcu Mihail/

Cebotari Stanislav

13:15-14:45

307

Drept execuţional penal şi activitatea de probaţiune (prelegere)

Laşcu Mihail

Cebotari Stanislav

Miercuri 06.12.2017

11:30-13:00

307

Drept civil (III) (prelegere)

Iacub Irina

13:15-14:45

307

Drept civil (III) (prelegere)

Iacub Irina

Joi

07.12.2017

08:00-09:30

307

Drept execuţional penal şi activitatea de probaţiune (prelegere)

Laşcu Mihail/

Cebotari Stanislav

09:45-11:15

307

Drept execuţional penal şi activitatea de probaţiune (prelegere)

Laşcu Mihail/

Cebotari Stanislav

11:30-13:00

307

Drept procesual penal (I) (prelegere)

Bulai Iurie/

Pîslari Svetlana

13:15-14:45

307

Drept procesual penal (I) (prelegere)

Bulai Iurie/

Pîslari Svetlana

Vineri

08.12.2017

08:00-09:30

307

Drept civil (III) (prelegere)

Iacub Irina

09:45-11:15

307

Drept civil (III) (prelegere)

Iacub Irina

11:30-13:00

302

Tehnologii informaţionale (seminar)

Pelin Nicolae

13:15-14:45

302

Tehnologii informaţionale (seminar)

Pelin Nicolae

Sâmbătă

09.12.2017

08:00-09:30

307

Criminologie specială (prelegere)

Bujor Valeriu

09:45-11:15

307

Criminologie specială (seminar)

Bujor Valeriu

11:30-13:00

307

Criminologie specială (seminar)

Bujor Valeriu

13:15-14:45

307

Criminologie specială (consultaţie)

Bujor Valeriu

Şef al Departamentului Management Studii şi Asigurarea Calităţii                          Diana Rusu