frecvenţă redusă, anul III, grupa 15.D.f.3.4, perioada 18.12.2017-21.12.2017

A P R O B

            Rector al IPÎ „Institutul de Ştiinţe              

              Penale şi Criminologie Aplicată”,

 

   ___________dr. Valeriu BUJOR

 

    „_____” _________________2017

 

 

 

Ziua,

Data

Ora

Aula

Denumirea disciplinei

N/P

Profesorului

Luni

18.12.2017

08:30

307

Drept civil (II) Examen

Buga Larisa/

Rusu Diana

11:30-13:00

307

Drept penal. Partea specială (II) (seminar)

Vasiloi Djulieta

13:15-14:45

307

Drept procesual penal (I) (seminar)

Bulai Iurie/

Pîslari Svetlana

Marţi

19.12.2017

08:00-09:30

 

307

Contencios administrativ (prelegere)

Comarniţcaia Elena

09:45-11:15

307

Contencios administrativ (prelegere)

Comarniţcaia Elena

11:30-13:00

307

Contencios administrativ (prelegere)

Comarniţcaia Elena

Miercuri

20.12.2017

08:30

307

Drept penal. Partea specială (I) Examen

Vasiloi Djulieta

11:30-13:00

307

Drept civil (III) (prelegere)

Iacub Irina

13:15-14:45

307

Drept civil (III) (seminar)

Iacub Irina

 

 

Şef al Departamentului Management Studii şi Asigurarea Calităţii                          Diana Rusu