IPÎ „ INSTITUTUL DE ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINOLOGIE APLICATĂ”

 

 

APROB

Rector, doctor în drept,

profesor universitar

_____________________________

Valeriu BUJOR

______  _________________  2017

 

 

ORARUL EXAMENELOR DE LICENŢĂ

 

Specialitatea – 322.1 Psihologie

 

Data

Ora

Sugrupa 1

01.06.2017

14:00

Fundamente teoretice ale psihologiei

08.06.2017

09:00

Psihologia aplicată

15.06.2017

14:00

Susţinerea tezelor de licenţă

 

 

 

 

Şef al Serviciului de planificare, dirijare şi asigurare a calităţii                                                                    D. Rusu