IPÎ „ INSTITUTUL DE ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINOLOGIE APLICATĂ”

 

APROB

Rector, doctor în drept,

profesor universitar

_____________________________

Valeriu BUJOR

______  _________________  2017

 

 

ORARUL EXAMENELOR DE LICENŢĂ

Specialitatea - 381.1 Drept

 

Data

Ora

Subgrupa 1

Subgrupa 2

Subgrupa 3

Subgrupa 4

30.05.2017

08:30

Teoria generală a dreptului

       ___________ 

___________

___________

31.05.2017

08:30

       ___________

Teoria generală a dreptului

___________

___________

01.06.2017

08:30

       ___________

       ___________

Teoria generală a dreptului

___________

02.06.2017

08:30

   

 

Teoria generală a dreptului

07.06.2017

14:00

Drept penal şi criminologie

       ___________

___________

___________

07.06.2017

08:30

       ___________

Drept penal şi criminologie

___________

___________

09.06.2017

14:00

       ___________

       ___________

Drept penal şi criminologie

___________

09.06.2017

08:30

   

 

Drept penal şi criminologie

13.06.2017

08:30

Susţinerea tezelor de licenţă

       ___________

___________

___________

13.06.2017

14:00

       ___________

Susţinerea tezelor de licenţă

___________

___________

14.06.2017

14:00

       ___________

       ___________

Susţinerea tezelor de licenţă

___________

14.06.2017

08:30

   

 

Susţinerea tezelor de licenţă

 

 

Şef al Serviciului de planificare, dirijare şi asigurare a calităţii                                                                    D. Rusu