frecvenţă redusă, anul IV, grupa 13.D.f.4.4, perioada 08.05.2017-13.05.2017

A P R O B

            Rector al IPÎ „Institutul de Ştiinţe              

              Penale şi Criminologie Aplicată”,

 

   ___________dr. Valeriu BUJOR

 

    „_____” _________________2017

Orarul

disciplinelor predate studenţilor IPÎ „Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată”,

specialitatea „Drept”, frecvenţă redusă, anul IV, grupa 13.D.f.4.4, perioada 08.05.2017-13.05.2017

 

Ziua,

Data

Ora

Aula

Denumirea disciplinei

N/P

Profesorului

Luni

08.05.2017

12.00

206

Adunare:

întîlnire cu conducerea IŞPCA

 

12.30-13.40

206

Practica ştiinţifică (seminar)

Gîrbu Olga

13.50-15.00

206

Practica ştiinţifică (seminar)

Gîrbu Olga

Marţi

09.05.2017

09.35-10.45

206

Zi liberă

 

10.10-12.30

206

 

12.45-14.05

206

 

Miercuri 10.05.2017

09.50-11.00

206

Tehnica legislativă (prelegere)

Irina Iacub

11.10-12.20

206

Tehnica legislativă (prelegere)

Irina Iacub

12.30-13.40

206

Tehnica legislativă (seminar)

Irina Iacub

Joi

11.05.2017

09.50-11.00

206

Tehnica legislativă (seminar)

Irina Iacub

11.10-12.20

206

Drept procesual civil (prelegere)

Irina Iacub

12.30-13.40

206

Drept procesual civil (prelegere)

Irina iacub

13.50-15.00

206

Tehnica legislativă (consultaţie)

Irina Iacub

Vineri

12.05.2017

08.30-09.40

206

Dreptul familiei (prelegere)

Sîrbu Uliana

09.50-11.00

206

Dreptul familiei (prelegere)

Sîrbu Uliana

11.10-12.20

206

Dreptul familiei (prelegere)

Sîrbu Uliana

12.30-13.40

206

Etica şi deontologia în activitatea profesională (prelegere)

Mihail Laşcu/

Cîrlan Cristina

 

Şef al Serviciului de planificare, dirijare şi asigurare a calităţii                                 Diana Rusu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A P R O B

            Rector al IPÎ „Institutul de Ştiinţe              

              Penale şi Criminologie Aplicată”,

 

   ___________dr. Valeriu BUJOR

 

    „_____” _________________2017

 

Orarul

disciplinelor predate studenţilor IPÎ „Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată”,

specialitatea „Drept”, frecvenţă redusă, anul IV, grupa 13.D.f.4.4, perioada 15.05.2017-19.05.2017

 

Ziua,

Data

Ora

Aula

Denumirea disciplinei

N/P

Profesorului

 

Luni

15.05.2017

09.00

206

Tehnica legislativă Examen

Irina Iacub

 

11.10-12.20

303/

206

Limba străină (seminar)

Ţuşca,Vladimir /

Gogu Vladimir

 

12.30-13.40

303/

206

Limba străină (seminar)

 

13.50-15.00

303/

206

Limba străină (seminar)

 

Marţi

16.05.2017

09.50-11.00

206

Criminologie aplicată/

(Prevenirea infracţiunilor)  (prelegere)

Bujor Valeriu

 

11.10-12.20

206

Criminologie aplicată/

(Prevenirea infracţiunilor)  (seminar)

Bujor Valeriu

 

12.30-13.40

206

Criminologie aplicată/

(Prevenirea infracţiunilor)  (seminar)

Bujor Valeriu

 

13.50-15.00

206

Criminologie aplicată/

(Prevenirea infracţiunilor)  (consultaţie)

Bujor Valeriu

 

Miercuri

17.05.2017

09.50-11.00

206

Practica ştiinţifică (prelegere)

Irina Iacub

 

11.10-12.20

206

Practica ştiinţifică (prelegere)

Irina Iacub

 

12.30-13.40

204

Practica ştiinţifică (prelegere)

Irina Iacub

 

Joi

18.05.2017

08.30-09.40

206

Dreptul familiei (prelegere)

Sîrbu Uliana

Irina Iacub

09.50-11.00

206

Dreptul familiei (prelegere)

Sîrbu Uliana

Irina Iacub

11.10-12.20

206

Dreptul muncii (prelegere)

Sîrbu Uliana

 

12.30-13.40

206

Practica ştiinţifică (seminar)

Gîrbu Olga

 

Vineri

19.05.2017

09.00

206

Criminologie aplicată/

(Prevenirea infracţiunilor)  Examen

Bujor Valeriu

 

11.10-12.20

206

Drept procesual civil (seminar)

Irina Iacub

 

12.30-13.40

206

Drept procesual civil (seminar)

Irina Iacub

 

13.50-15.00

206

Drept procesual civil (consultaţie)

Irina Iacub

 

 

 

Şef al Serviciului de planificare, dirijare şi asigurare a calităţii                                 Diana Rusu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A P R O B

            Rector al IPÎ „Institutul de Ştiinţe              

              Penale şi Criminologie Aplicată”,

 

   ___________dr. Valeriu BUJOR

 

    „_____” _________________2017

Orarul

disciplinelor predate studenţilor IPÎ „Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată”,

specialitatea „Drept”, frecvenţă redusă, anul IV, grupa 13.D.f.4.4, perioada 19.12.2017-27.12.2017

Ziua,

Data

Ora

Aula

Denumirea disciplinei

N/P

Profesorului

Luni

22.05.2017

08.30-09.40

206/

303

Limba străină (consultaţie)

Ţuşca Vladimir/

Gogu Vladimir

10.00

206/

303

Limba străină (Examen)

Ţuşca Vladimir/

Gogu Vladimir

12.30-13.40

206

Etica şi deontologia în activitatea profesională (prelegere)

Mihail Laşcu/

Cîrlan Cristina

13.50-15.00

206

Etica şi deontologia în activitatea profesională (prelegere)

Mihail Laşcu/

Cîrlan Cristina

Marţi

23.05.2017

08.30-09.40

206

Etica şi deontologia în activitatea profesională (prelegere)

Mihail Laşcu/

Cîrlan Cristina

09.50-11.00

206

Drept privat roman (prelegere)

Buga Larisa/

Sîrbu Uliana

11.10-12.20

206

Drept privat roman (prelegere)

Buga Larisa/

Sîrbu Uliana

12.30-13.40

206

Drept privat roman (prelegere)

Buga Larisa/

Sîrbu Uliana

Miercuri

24.05.2017

08.30-09.40

206

Drept privat roman (prelegere)

Buga Larisa/

Sîrbu Uliana

09.50-11.00

206

Drept privat roman (prelegere)

Buga Larisa/

Sîrbu Uliana

11.10-12.20

206

Dreptul muncii (prelegere)

Sîrbu Uliana

Joi

25.05.2017

09.50-11.00

206

Practica ştiinţifică (seminar)

Iacub Irina

11.10-12.20

206

Practica ştiinţifică (seminar)

Iacub Irina

12.30-13.40

206

Practica ştiinţifică (seminar)

Iacub Irina

13.50-15.00

206

Practica ştiinţifică (consultaţie)

Iacub Irina

Vineri

26.05.2017

09.00

206

Drept procesual civil Examen

Iacub Irina

11.10-12.20

206

Dreptul muncii (prelegere)

Sîrbu Uliana

12. 30-13.40

206

Dreptul muncii (prelegere)

Sîrbu Uliana

13.50-15.00

206

Dreptul muncii (prelegere)

Sîrbu Uliana

Luni

29.05.2017

09.00

206

Practica ştiinţifică Examen

Iacub Irina/

Gîrbu Olga

11.10-12.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şef al Serviciului de planificare, dirijare şi asigurare a calităţii                                 Diana Rusu