din sesiunea de vară, anul de studiu 2016-2017

APROB

Rector IPÎ Institutul de Ştiinţe

Penale şi Criminologie Aplicată”

„____” ________________ 2017

_______________ Valeriu Bujor

 

Orarul examenelor

din sesiunea de vară, anul de studiu 2016-2017,

specialitatea „Drept”, anul III, grupa 14.D.3.1

 

Data

Disciplina

Forma de evaluare, aula

Profesorul

15.05.17,

ora 12:00

Drept penal.

Partea specială (II)

Examen, oral,

aula 204

Vasiloi Djulieta,

Bujor Valeriu

 

19.05.17, ora 12:00

Contencios administrativ

Examen, oral,

aula 204

Comarniţcaia Elena,

Guţuleac Victor

 

22.05.17,

ora 10:30

Drept procesual penal (II)

Examen, scris,

aula 204

Vasiloi Djulieta,

Pîslari Svetlana

26.05.17,

ora 13:00

Drept civil (IV)

Examen,

scris,

aula 303

Iacub Irina,

Vasiloi Djulieta

29.05.17,

ora 14:00

 

Criminalistică:

curs practic

Examen, scris,

aula 305

Bulai Iurie,

Bujor Valeriu

 

02.06.17

ora 09:00

Practica ştiinţifică

Examen, oral,

aula 303

Bejan Octavian,

Vasiloi Djulieta

 

 

 

 

 

 Şef  al serviciului de planificare,

 dirijare şi asigurare a calităţii                                                         Diana Rusu