din sesiunea de vară, anul de studiu 2016-2017

APROB

Rector IPÎ Institutul de Ştiinţe

Penale şi Criminologie Aplicată”

„____” ________________ 2017

_______________ Valeriu Bujor

 

 

 

Orarul examenelor

din sesiunea de vară, anul de studiu 2017-2017,

specialitatea „Drept”, anul II, grupa 15.D.2.1

 

 

 

Data

Disciplina

Forma de evaluare, aula

Profesorul

26.04.17,

ora 09:00

Criminologie generală

Examen,

oral,

aula 202

Gladchi Gheorghe,

Bujor Valeriu

15.05.17,

ora 09:00

Drept penal general

(II)

Examen, scris,

aula 204

Vasiloi Djulieta,

Bujor Valeriu

 

19.05.17, ora 09:00

Procedura contravenţională

Examen, oral,

aula 202

Guţuleac Victor,

Bujor Valeriu

 

22.05.17,

ora 12:00

Drept civil (II)

Examen, scris,

aula 202

Buga Larisa,

Rusu Diana

 

 

 

 

 

Şef  al serviciului de planificare,

 dirijare şi asigurare a calităţii                                                         Diana Rusu