din sesiunea de vară, anul de studiu 2016-2017

APROB

Rector IPÎ Institutul de Ştiinţe

Penale şi Criminologie Aplicată”

„____” ________________ 2017

_______________ Valeriu Bujor

 

 

Orarul examenelor

din sesiunea de vară, anul de studiu 2016-2017,

specialitatea „Drept”, anul I, grupa 16.D.1.1

 

Data

Disciplina

Forma de evaluare, aula

Profesorul

15.05.17,

ora 12:00

Teoria generală a răspunderii juridice

Examen, oral,

aula 307

Bujor Valeriu,

Cîrlan Cristina

 

19.05.17, ora 09:00

Drept privat roman

Examen, oral,

aula 204

Buga Larisa,

Sîrbu Uliana

 

22.05.17,

ora 08:30

Drept administrativ

Examen, scris,

aula 204

Comarniţcaia Elena,

Guţuleac Victor

 

26.05.17

ora 12:00

Tehnologii informaţionale: curs practic

Examen,

scris,aula 202/302

Pelin Nicolae,

Bujor Valeriu

29.05.17,

ora 09:00

Limba străină

Examen,

oral, aula

202/307

Ţuşcă Vladimir,

Gogu Vladimir,

Fornea-Stecailov Iu.

01.06.17,

ora 09:00

 

Educaţia fizică

Colocviu

Zirco Ruslan

 

 

 

 Şef  al serviciului de planificare,

 dirijare şi asigurare a calităţii                                                         Diana Rusu