din sesiunea de vară, anul de studiu 2016-2017

APROB

Rector IPÎ Institutul de Ştiinţe

Penale şi Criminologie Aplicată”

„____” ________________ 2017

_______________ Valeriu Bujor

 

 

 

Orarul examenelor

din sesiunea de vară, anul de studiu 2016-2017,

specialitatea „Psihologie”, anul II, grupa 15.P.2.3

 

 

Data

Disciplina

Forma de evaluare, aula

Profesorul

15.05.17,

ora 09:00

Ştiinţe filosofice

Examen, oral,

aula 206

Leancă Viorica,

Bujor Valeriu

 

19.05.17, ora 14:00

Psihopatologie

Examen, scris,

aula 305

Cheianu Silvia,

Fornea-Stecailov Iu.

 

22.05.17,

ora 09:00

Psihodiagnoză

Examen,

scris,

 aula 202

Fornea-Stecailov Iu. ,

Savca Lucia

26.05.17

ora 08:30

Metodologia cercetării psihologice

Examen,

oral,

aula 202

Savca Lucia,

Fornea-Stecailov Iu.

29.05.17,

ora 13:00

Consiliere psihologică

Examen,

oral,

aula 307

Fornea-Stecailov Iu.,

Cheianu Silvia

 

 

 

Şef  al serviciului de planificare,

 dirijare şi asigurare a calităţii                                                         Diana Rusu