din sesiunea de vară, anul de studiu 2016-2017

APROB

Rector IPÎ Institutul de Ştiinţe

Penale şi Criminologie Aplicată”

„____” ________________ 2017

_______________ Valeriu Bujor

 

 

Orarul examenelor

din sesiunea de vară, anul de studiu 2016-2017,

specialitatea „Psihologie”, anul I, grupa 16.P.1.3

 

Data

Disciplina

Forma de evaluare, aula

Profesorul

16.05.17,

ora 09:00

Psihologia şi sociologia personalităţii

Examen, oral,

aula 202

Cucer Angela,

Fornea-Stecailov Iu.

 

19.05.17, ora 12:00

Fundamentele psihologiei: procese reglatorii

Examen, scris,

aula 202

Fornea-Stecailov Iu.,

Ciobanu Rodica

 

22.05.17,

ora 12:00

Limba străină

Examen,

oral, aula

307/302

Ţuşcă Vladimir,

Gogu Vladimir,

Fornea-Stecailov Iu.

25.05.17

ora 09:00

Drept constituţional şi instituţii politice

Examen,

scris,

aula 202

Buga Larisa,

Bujor Valeriu

29.05.17,

ora 09:00

Psihologia comunicării

Examen,

oral,

aula 305

Fornea-Stecailov Iu.,

Bujor Valeriu

01.06.17,

ora 09:00

 

Educaţia fizică

Colocviu

Zirco Ruslan

 

 Şef  al serviciului de planificare,

 dirijare şi asigurare a calităţii                                                         Diana Rusu