din sesiunea de vară, anul de studiu 2016-2017

APROB

Rector IPÎ Institutul de Ştiinţe

Penale şi Criminologie Aplicată”

„____” ________________ 2017

_______________ Valeriu Bujor

 

Orarul examenelor

din sesiunea de vară, anul de studiu 2017-2017,

specialitatea „SSP”, anul II, grupa 15.S.2.2

 

Data

Disciplina

Forma de evaluare, aula

Profesorul

15.05.17,

ora 09:00

Drept penal.

Partea specială

Examen, scris,

aula 204

Vasiloi Djulieta,

Bujor Valeriu

 

19.05.17, ora 09:00

Contencios administrativ

Examen, oral,

aula 307

Comarniţcaia Elena,

Guţuleac Victor

 

22.05.17,

ora 14:00

Criminalistică:

curs practic

Examen, scris,

aula 307

Bulai Iurie,

Bujor Valeriu

 

26.05.17,

ora 14:00

Drept civil şi activitatea de antreprenoriat

Examen,

oral,

aula 307

Iacub Irina,

Rusu Diana

29.05.17,

ora 12:00

 

Criminologie generală

Examen, oral,

aula 202

Bejan Octavian,

Bujor Valeriu

31.05.17

ora 09.00

Educaţia fizică

Colocviu

Zirco Ruslan

 

02.06.17

ora 09:00

Drept procesual penal

Examen, scris,

aula 305

Pîslari Svetlana,

Vasiloi Djulieta

 

 Şef  al serviciului de planificare,

 dirijare şi asigurare a calităţii                                                         Diana Rusu