din sesiunea de vară, anul de studiu 2016-2017

APROB

Rector IPÎ Institutul de Ştiinţe

Penale şi Criminologie Aplicată”

„____” ________________ 2017

_______________ Valeriu Bujor

 

 

Orarul examenelor

din sesiunea de vară, anul de studiu 2016-2017,

specialitatea „SSP”, anul I, grupa 16.S.1.2

 

Data

Disciplina

Forma de evaluare, aula

Profesorul

15.05.17,

ora 09:00

Teoria generală a răspunderii juridice

Examen, oral,

aula 307

Bujor Valeriu,

Cîrlan Cristina

 

19.05.17, ora 12:00

Organele de asigurare a ordinii de drept, pază şi securitate

Examen, oral,

aula 307

Laşcu Mihail,

Duşcov Raisa

 

22.05.17,

ora 08:30

Drept administrativ

Examen, scris,

aula 204

Comarniţcaia Elena,

Guţuleac Victor

 

26.05.17

ora 08:30

Bazele juridice a activităţii private de securitate, pază şi detectivi

Examen,

oral,

aula 307

Laşcu Mihail,

Ploşniţă Serghei

29.05.17,

ora 09:00

Limba străină

Examen,

oral, aula

202/307

Ţuşcă Vladimir,

Gogu Vladimir,

Fornea-Stecailov Iu.

01.06.17,

ora 09:00

 

Educaţia fizică

Colocviu

Zirco Ruslan

 

 Şef  al serviciului de planificare,

 dirijare şi asigurare a calităţii                                                         Diana Rusu