în cadrul Institutului de Știinţe Penale și Criminologie Aplicată

conform prevederilor ordinului nr. 256 din 02 august 2019

 

1.1.  Specialitatea Drept,

(învățământ cu frecvență):

1.1.1.      Chicu Ana

1.1.2.      Chiper Cristina

1.1.3.      Chiper Irina

1.1.4.      Codiţa Alina

1.1.5.      Costovici Vasile

1.1.6.      Dalişevschi Adrian

1.1.7.      Guţu Ilie

1.1.8.      Javgurean Xenia

1.1.9.      Juc Ana

1.1.10.  Lisa Dumitru

1.1.11.  Racoviţă Veaceslav

1.1.12.  Tănăsescu Daniela

 

1.2.  Specialitatea Drept,

(învățământ cu frecvența redusă):

1.2.1.      Bîrnat Ana

1.2.2.      Cobîlaş Marian

1.2.3.      Cojocari Alexei

1.2.4.      Dîru Oxana

1.2.5.      Gamarţ Maria

1.2.6.      Rabovil Ada

1.2.7.      Tocană Galina

1.2.8.      Veringă Lilia

1.2.9.      Vişnevschi Cristian

 

1.3.  Specialitatea Criminologie şi Ştiinţe Penale,

(învățământ cu frecvență):

1.3.1.      Alexandrov Diana

1.3.2.      Arman Alexandra

1.3.3.      Baran Crina

1.3.4.      Bîzdîga Gabriela

1.3.5.      Bulgari Daniela

1.3.6.      Bulmaga Victoria

1.3.7.      Caraman Elena

1.3.8.      Cazaciuc Alexandru

1.3.9.      Ceban Ion

1.3.10.  Chiosa Antonela

1.3.11.  Cibotari Irina

1.3.12.  Ciubotaru Alina

1.3.13.  Cucu Crina

1.3.14.  Dolinţă Dumitriţa

1.3.15.  Eftemiţa Victoria

1.3.16.  Gangan Gurbet

1.3.17.  Gorgan Olga

1.3.18.  Leahovici Zinaida

1.3.19.  Lisnic Rada

1.3.20.  Luchianov Irina

1.3.21.  Mamaliga Valeria

1.3.22.  Nacu Eugeniu

1.3.23.  Nimerenco Filip

1.3.24.  Noviţchi Alexandra

1.3.25.  Novoloacă Elena

1.3.26.  Soltuz Diana

1.3.27.  Totocenco Cristina

1.3.28.  Ugai Cristina

1.3.29.  Ungureanu Alina

1.3.30.  Vulpe Alexandru

 

1.4.  Specialitatea Psihologie,

(învățământ cu frecvență):

1.4.1.      Ichim Tatiana

1.4.2.      Lupu Irina

1.4.3.      Mogîldea Dorina.

1.4.4.      Postovan Arina

1.4.5.      Sîrbu-Purice Daniela