În răstimpul 19-28 martie 2019, se desfășoară Decada criminologică în Institutul de Criminologie.

 

Decada criminologică din acest an cuprinde patru reuniuni:

·        Prezentarea cărții Homo aggressivus, scrisă de către dr. Dorian Furtună,

20 martie 2019;

·        Conferința științifico-practică internațională Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene,

22-23  martie 2019;

·        Concursul studențesc al eseurilor criminologice,

25   martie 2019;

·        Conferința științifică anuală a lucrătorilor didactico-științifici ai Institutului de Criminologie,

27 martie 2019.

 

Decada criminologică are loc în fiecare an și reunește studenți, lucrători didactico-științifici, cercetători științifici și practicieni din țară și din străinătate.

 

Acest șir de reuniuni, este un prilej pentru a învăța criminologie, a face schimb de idei criminologice, a stîrni cercetări criminologice, a împărtăși descoperiri științifice și practici fructuoase, precum și pentru a vorbi țării și lumii întregi despre criminologie și rolul ei în societate.

 

Ușile Institutului de Criminologie sînt deschise tuturor celor care doresc să participe la reuniunile din timpul Decadei criminologice.